Vi har et stort fokus på åbenhed og ser pressen som en meget vigtig samarbejdspartner. Vi har derfor vedtaget en fælles pressestrategi for Vejle Kommune.

Alle må udtale sig!

Pressen spiller en meget vigtig rolle i vores demokrati og er en vigtig samarbejdspartner for Vejle Kommune.
Vi tænker altid pressen ind i vores arbejde!

Vi ser meget gerne, at du som ansat i Vejle Kommune udtaler dig om emner inden for dit fagområde,

  • hvis du ved, hvad sagen drejer sig om
  • og hvis du kan stå inde for det, du siger. 

Vi siger ikke nej til at udtale os, medmindre vi bliver spurgt om noget, vi ikke ved noget om. Og hvis du ikke kender noget til sagen, skal du straks henvise til en kollega, der kan svare – eller til en leder.

I Vejle Kommune har vi tillid til, at medarbejderne selv kan vurdere, hvornår det, de bliver spurgt om, går ud over faktiske oplysninger og mere er en vurdering , som „en person højere oppe i systemet“ bør svare på. Sådanne samtaler ekspederes videre til ledere, chefer, direktører eller politikere alt efter sagens karakter.

Husk, det er tilladt at tænke sig om. Du behøver ikke at svare med det samme. Hvis du bliver ringet op af en journalist og er i tvivl om svaret, så sig, at du undersøger sagen og vender tilbage. Giv besked om, hvornår du ringer tilbage – og overhold aftalen.

Som medarbejder har du ret – men ikke pligt til at svare.
Men du har pligt til at undersøge sagen og finde en anden, der kan svare – og det er dit ansvar, at du selv
eller en anden ringer tilbage til journalisten.

Vi husker at informere internt

Vi informerer altid internt, når vi informerer eksternt.
Og så vidt det er muligt, informerer vi altid først internt.

Det er uheldigt, hvis lederen, udvalgsformanden, borgmesteren, kollegerne eller andre internt i kommunen skal læse om emner i avisen, som de først burde være informeret om ad interne kanaler, og som de måske bliver bedt om at kommentere.
Og som medarbejder er det altid irriterende at skulle læse interne nyheder i avisen.

Vi fortæller de gode - og de dårlige historier

Vi fortæller de gode historier.
Men vi fortæller også, hvis noget er gået skidt, og vi f.eks. har lavet en fejl. Og vi gør det, inden pressen selv opdager det. Det øger vores troværdighed, og vi får chancen for selv at formulere den første version af sagen.
Vi leverer historierne i form af pressemeddelelser eller kontakter journalisten direkte.

Nyhederne lægges også altid ud på vores hjemmeside i presserummet og på andre relevante sider.

Vi respekterer deadlines

Vi er altid parat til at servicere pressen – og vi ved godt, de har deadlines, der skal overholdes.
Vi er altid parat til at finde en case, hvis pressen har brug for det, og vi kan levere det.
Vi er også selv opsøgende. Har vi gode vinkler/kommentarer til en aktuel sag, der kører i pressen, ja så
skynder vi os at komme på banen og leverer input til pressen.

Specielt om personsager

Det er en selvfølge, at vi som forvaltning aldrig selv går til pressen med en konkret personsag – uanset hvilke oplysninger den indeholder.

Vi er altid parat til at give statistiske oplysninger. Men i sådanne tilfælde er det vigtigt, at det ikke er muligt at identificere de enkelte personer bag statistikken.

Hvis borgeren selv er gået i pressen med en sag, har vi mulighed for at kommentere personsagen, hvis borgeren tager journalisten med som bisidder. Enhver borger har som hovedregel ret til at se alle oplysninger i sin egen sag. Borgeren har også ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre, f.eks. en journalist.

Som myndighed skal vi bare være sikker på, at borgeren selv ønsker at få journalisten med og ikke føler sig presset til det. Få evt. en skriftlig fuldmagt fra borgeren.

Vi har som myndighed ret til at tilbagevise og korrigere konkrete beskyldninger, som borgeren har fremsat via pressen. F.eks.: Jo, vi har tilbudt en plads. Men vi må ikke komme med nye personlige oplysninger. Sagens øvrige oplysninger, som borgeren ikke har offentliggjort, er stadig omfattet af tavshedspligten og må ikke offentliggøres af os.

Hvis en borger retter personlige beskyldninger for strafbare forhold mod navngivne medarbejdere i forvaltningen, har de pågældende ret – og pligt – til at forsvare sig, enten personligt eller gennem deres overordnede.

Det er f.eks. altid en god idé at kontakte Juridisk Kontor eller Kommunikation, hvis du er usikker på, om afdelingen kan kommentere en konkret sag eller sagen er omfattet af tavshedspligten.

Husk i øvrigt, at der er forskel på at udtale sig som ansat og som privatperson.
Udtaler du dig som privatperson, så skal du udtrykkelig gøre opmærksom på det.

Vejle Kommunes pressestrategi er vedtaget af HovedMEDudvalget 28. maj 2008.

 

Sidst opdateret: