Velfærds­ma­ga­si­net - til fol­ke- og før­tids­pen­sio­ni­ster

Velfærdsmagasinet er relevant information til dig, der er førtids- eller folkepensionist i Vejle Kommune. Læs om nye kommunale tilbud, aktuelle projekter, hjælpemidler og meget mere.

Hvem modtager magasinet?

Du modtager automatisk Velfærdsmagasinet i din postkasse fire gange om året, hvis du er førtids- eller folkepensionist i Vejle Kommune. 

Redaktionsgruppe

I Velfærdsmagasinets redaktionsgruppe sidder repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet, Frivilligrådet og Vejle Kommune.

Læs retningslinjer for Velfærdsmagasinet.

Sidst opdateret: 17. maj 2018