Velfærdsmagasinet er relevant information til dig, der er førtids- eller folkepensionist i Vejle Kommune. Læs om nye kommunale tilbud, aktuelle projekter, hjælpemidler og meget mere.

Læs den seneste udgivelse: 

Minna på 80 er omsorgsmedarbejder på institutionen Bifrost, og Palle på 89 er pedel på bostedet Bo-Vejle. Fælles for dem begge er, at de er blandt Vejle Kommunes ældste medarbejdere, og de nyder at have noget at stå op til – og så er de guld værd for de børn og unge, de møder på jobbet.
Læs om Minna og Palle i temaet Job sent i livet på side 10-15.

Nyt forsøg med Fremskudt visitation i hjemmeplejen viser allerede gode takter. Sagsbehandlingen er blevet meget mere smidig, borgerforløbet medet bedre og bureaukratiet meget mindre.
Læs hvordan alle vinder ved Fremskudt visitation på side 4-5.

Den 28. juni træder de nye køreplaner i kraft for busruterne i Vejle Kommune.
På side 16-17 finder du alt det, du skal vide om de ændrede busruter. God læselyst

Hent: Velfærdsmagasinet nr. 1 - marts 2024

Har du brug for tidligere udgivelser, så kontakt ansvarshavende redaktør Vicki Lund på viclu@vejle.dk eller 23 34 96 31.

Hvem modtager magasinet?

Du modtager automatisk Velfærdsmagasinet i din postkasse fire gange om året, hvis du er førtids- eller folkepensionist i Vejle Kommune. 

Har du ikke modtaget Velfærdsmagasinet?

Hvis du ikke modtager Velfærdsmagasinet, skal du kontakte FK Distribution, som er ansvarlig for omdelingen af magasinet.

Ring til FK Distributions Kvalitetsafdeling på 70 10 40 00 (tast 2 for reklamationer), som vil behandle din reklamation. 

Redaktionsgruppe

I Velfærdsmagasinets redaktionsgruppe sidder repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Vejle Kommune.

Læs retningslinjer for Velfærdsmagasinet   

Tilmeld dig nyhedsbrev

Velfærdsmagasinet er til kommunens førtids- og folkepensionister, men alle andre må også gerne læse med, hvis de har lyst. Du kan nu tilmelde dig et nyhedsbrev, så du får en mail, når der er kommet et nyt magasin, som du så kan læse som pdf på din pc eller tablet. 

Tilmeld nyhedsbrev

Trykte eksemplarer kan rekvireres hos Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle. Desuden indlæser Vejle Lydavis også Velfærdsmagasinet til blinde og svagtseende.

Læs mere om Vejle Lydavis 

Sidst opdateret: