• Navn: Velfærdsmagsinet
  • Udgiver: Vejle Kommune, Velfærdsmagasinet

Målgruppe

Alle pensionister i Vejle Kommune, der modtager en social pension, dvs. førtids- og folkepensionister. Magasinet bliver sendt til målgruppen. Derudover lægges avisen ud på hjemmesiden og sendes til biblioteker, områdekontorer, borgerservicecentre, sundhedsvejledere, byråd, private leverandører, frivilligcentre mv.

Formål

Alle pensionister i Vejle Kommune skal føle sig velinformerede om deres rettigheder, pligter, tilbud og muligheder. Med magasinet kommer Velfærdsforvaltningen og Borgerservice i direkte kontakt med alle kommunens pensionister.

Magasinet skal først og fremmest dække pensionisternes behov for aktuel information fra Vejle Kommune. Det gælder f.eks. information om ydelser, tilbud, nye regler (stat og kommune) m.v. Derudover indeholder avisen artikler og interviews. Det er især artikler om nye kommunale tilbud, private tiltag af interesse for pensionister og beskrivelser af eksisterende tilbud.

Magasinet sætter fokus på temaer, fx demens, hjælpemidler, sundhed, idræt, boliger, frivilligt arbejde, forebyggelse, cafeer, medicin osv. Det kan også tage fat på emner, der er til debat i medierne: Sådan ser det ud hos os! Magasinet bringer nyt fra råd. Velfærdsmagasinet omtaler større relevante arrangementer af interesse for mange pensionister – og med offentlig adgang. Magasinet kan også i mindre omfang omtale andre nye eller specielle aktiviteter. Magasinet optager ikke læserbreve. De henvises til de øvrige lokale medier. Velfærdsmagasinet udkommer med så lange intervaller, at det aldrig kan blive et aktuelt debatblad.

Annoncer: Velfærdsmagasinet indeholder ikke annoncer.

Redaktion

Redaktion: Redaktionen består pr. 1. januar 2022 af:

  • 2 medlemmer af Ældrerådet
  • Kommunikationskonsulent, Velfærdsforvaltningen

Redaktionen mødes forud for hver udgivelse. Redaktionen fungerer som ideforum og kommer med forslag til artikler og interviews, der egner sig til avisen. Redaktionen har fingeren på pulsen og ved, hvad der optager borgerne lige nu.

 

Redigering

Kommunikationskonsulenten samler og redigerer magasinets indhold. Det sker i i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i Velfærdsforvaltningen og de øvrige forvaltninger, der leverer input til avisen. Indholdet skal være læseværdigt og læsbart. Artiklerne skal være skrevet i et let forståeligt og appetitvækkende sprog. Indviklet lov- og regelstof skal gøres forståeligt.

Redaktør

Kommunikationskonsulenten er ansvarshavende redaktør.

Udgivelse og sidetal

Udgivelser

Fire udgivelser årligt. Velfærdsmagasinet udkommer som udgangspunkt i februar, maj, september og november. Udgivelsestidspunkterne kan dog tilpasses efter behov.

Sidetal

20 sider

Sidst opdateret: