Illustration af Ressourcecenter Vejle - RAVN Arkitektur
Tilbage

RessourceCenter Vejle - fremtidens genbrugsplads

RessourceCenter Vejle (RCV) er kommunens grønne svar på fremtidens genbrugsplads, som er ved at blive bygget på Voervej i Vejle Nord – tæt på en eksisterende grøn erhvervsklynge. RCV kommer til at danne rammen om Vejle Kommunes fremtidige arbejde med at genbruge og genanvende borgernes brugte materialer på en ny og innovativ måde.

Voervej 12, 7120 Vejle Øst

RessourceCenter Vejle drives af Vejle Kommune, men indsamling af dagrenovation og slutbehandling af affald sker, som nu, gennem private leverandører.

Byggeriet er godt i gange og står efter planen klar til åbning i oktober 2022.

Følg med i byggeriet

Ud over at være en genbrugsplads, som vi kender det fra i dag, skal RCV:

Give lyst til mere: 
Gæsterne på genbrugspladsen skal opleve indbydende og inspirerende rammer for at aflevere deres sorterede ressourcer – flot arkitektur, høj funktionalitet, digitale formidlingsmidler.

Være fleksibelt og effektivt: 
Ressourcehåndteringen på RCV – indsamling, omlastning og behandling – skal løbende inddrage nye teknologiske og effektive løsninger, der sikrer, at Vejle Kommune til stadighed har et state of the art anlæg.

Være en vækstdynamo:
Med RCV vil Vejle Kommune arbejde for at udvikle en erhvervsklynge i Vejle Nord baseret på cirkulær økonomi og grønne teknologier – sammen med både eksisterende og nye aktører i området.

Læs meget mere om RessourceCenter Vejle

RCV Oppefra - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Oppefra - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Gårdrum - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Gårdrum - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Ressourcehaven - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Ressourcehaven - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Administrationen - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Administrationen - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Formidlingsbroen - Illustration Ravn Arkitektur
RCV Formidlingsbroen - Illustration Ravn Arkitektur
RCV udefra - Illustration Ravn Arkitektur
RCV udefra - Illustration Ravn Arkitektur
RCV by night - Illustration Ravn Arkitektur
RCV by night - Illustration Ravn Arkitektur
 • Byggeriet

  RessourceCenter Vejle bliver opført som et skævt U, der skærmer for den til tider hårde vind på de åbne arealer. Byggeriets tag er en polycarbonat glorie, der bliver dækket med sedum med monterede solceller. Det bliver konstrueret, så det ser ud som om, det svæver over resten at byggeriet. Ressourcer & Genbrugs Administration ligger i selve taget.

 • Administrationen

  Ressourcer & Genbrugs Administration ligger i Ressourcecenterets nordvestlige hjørne. Administrationen bliver løftet op over Genbrugscenteret med udsyn til både Ressourceskoven, ankomstområdet og det omkringliggende landskab.

  Under Administrationen er der et åbent torv – Genbrugstorvet - der møbleres med pavilloner og store udstillingsmontre i glas. Genbrugstorvet er ressourcecentrets samlingspunkt, og dét område, der byder besøgende velkommen.

 • Genbrugstorvet

  Genbrugstorvet er ressourcecenterets samlingspunkt. Her er der mulighed for at opholde sig på et overdækket areal fyldt med inspiration og læring væk fra biler og trafik.

  Torvet møbleres med udstillingstårne i glas, hvor genbrugsguld og upcyclede produkter præsenteres. Én pavillon på Genbrugstorvet huser et værksted, hvor borgere, foreninger og uddannelsesinstitutioner kan benytte til forskellige upcyclingprojekter. En anden pavillon huser skiftende udstillinger. Pavillonerne er beklædt i genbrugsmaterialer som plastik, træ og metal og er et eksempel på, hvordan borgerne kan bruge genbrugsmaterialer på egne byggeprojekter.

 • Genbrugshal

  Under Administrationen ligger der også Genbrugshallen. Det er her, borgerne afleverer de effekter, som de ikke selv skal bruge mere, men som er for gode til at smide ud. Ressourcer & Genbrug sørger for, i samarbejde med en række frivillige foreninger, at de effekter går til direkte genbrug. Det, de frivillige foreninger af den ene eller anden grund ikke kan bruge i deres butikker, får borgerne i Vejle Kommune mulighed for at tage gratis med hjem.

 • Ressourceskoven

  Al færdsel på selve genbrugspladsen kredser om Ressourceskoven – en grøn oase med opstammede træer, græsser og blomstrende eng. Ressourceskoven fungerer som inspiration til, hvordan borgerne kan indrette deres egne haver på en bæredygtig måde. Ressourceskoven er et eksempel på en vildtvoksende naturhave med et rigt insektliv og belægninger i genbrugsmaterialer.

 • Formidlingsbroen

  På Genbrugstorvet er der adgang til en skulpturel grøn vindeltrappe. Trappen leder op til Administrationen og er samtidig starten på en gangbro, der snor sig om Genbrugspladsen. Vi kalder det Formidlingsbroen.

  Formidlingsbroen er placeret på ydersiden af bygningen, og besøgende kan gå langs ressourcecenterets facader, hvor de både kan se og mærke den skiftende facadebeklædning. Informationstavler, skærme og kreativ lyssætning formidler Vejle Kommunes ambitiøse arbejde med klima, miljø og Verdensmål.

  Fra Formidlingsbroen kan besøgende følge materialernes vej fra traileren, til indkastet og ned til videre bearbejdning i Produktionshallerne. Formidlingsplatforme, placeres højt over Produktionshallernes gulv og giver udsigt over aktiviteterne.

Kontakt

#

Kim Bo Johansen
Afdelingsleder