Tilbage

Klimalandsbyen i Vandel

Vandel er Vejles klimalandsby.

Her vil Vandel-boerne være med til at afprøve og eksperimentere med at ændre adfærd og afprøve nye teknologiske løsninger, der kan være med til at skabe og give viden om en model for fremtidens klimalandsby. Det er dels lokale kræfter, ideer og muligheder der driver det, men også kommunen og et eksternt fagpanel er med til at understøtte og sikre den nødvendige viden, støtte og medfinansiering.

Vandel

I starten af projektet gennemføres en baselinemåling for at vurdere den nuværende CO2-udledning i den udvalgte landsby, og en fælles kortlægning for at kvalificere de lokale ideer og klimahandlinger der skal testes. Dernæst vil landsbyen i samarbejde med kommunen og det eksterne fagpanel hen over de næste to år eksperimentere og teste forskellige klimahandlinger med udgangspunkt i det lokale fællesskab, for til sidst at følge op med evalueringer og målinger på reduceret CO2 og den læring der er opnået.

Klimalandsbyen vil samtidig fungere som et udstillingsvindue for andre lokalsamfund og borgere, til inspiration og læring for hvordan man som lokalsamfund, landsby eller mindre by særligt kan omsætte klimaplanen til handling. I projektet samarbejder vi med Økolariet om at udvikle en levende udstilling omkring klimalandsbyen, hvor netop de lokale løsninger og historier fra projektet kommer frem.

Kontakt

#

Maren Marie Pilegård Andersen
Udviklingskonsulent

Hjemmeside

Læs mere om klimalandsbyen i Vandel