Tilbage

Natura 2000-projekter

Læs om de Natura 2000-projekter, Vejle Kommune har lavet eller er i gang med at lave.

Et netværk af beskyttede naturområder i EU

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområdet i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000-områderne 

I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 8 procent af landarealet – som Fyn med omliggende øer - og 18 procent af havarealet

Se en film om Vejles natur og læs mere om Natura 2000-projekterne i kommunen.

Mange af projekterne er i samarbejde med private lodsejere. Landbrugsstyrelsen og EU giver økonomisk støtte til alle projekterne.