Tilbage

Vejles Folkemøde

Hvert år holder vi Vejles Folkemøde for alle i Vejle Kommune. På grund af valget til Europaparlamentet 9. juni 2024 udskydes Folkemødet til juni 2025. Folkemødet er en arena, hvor borgere, politikere, embedsmænd, virksomheder og organisationer kan mødes til debat om nutidens problemer og fremtidens løsninger.

Alle kan bidrage med idéer til debatemner og arrangementer, og alle kan deltage i aktiviteterne på dagen. Det er en folkefest, hvor vi hylder mangfoldigheden, fællesskabet
og nærdemokratiet.

Vejles Folkemøde er noget særligt, fordi det engagerer til demokratisk dialog om samfundets udvikling. Det bygger på en erkendelse af, at vi udvikler de bedste løsninger i fællesskab. Det kræver, at vi taler i øjenhøjde med hinanden, at vi lytter til hinanden, og at vi har respekt for hinandens synspunkter og oplevelser. Gør vi det, og har vi det, kan vi nå rigtig langt.

Desuden styrker folkemødet Vejle Kommunes sammenhængskraft. Når borgere, virksomheder, foreninger og organisationer mødes på tværs af sociale og etniske skel, opnår de en større forståelse og respekt for hinanden til gavn for samfundets sammenhængskraft og den gensidige solidaritet

Hjemmeside

www.vejlesfolkemoede.dk

Kontakt 

Solveig Albæk Juul
E-mail: folkemoede@vejle.dk