Tilbage

Omfartsvej nord om Vejle

Omfartsvejen nord om Vejle er en del af Mobilitetsplan 2018-2030. Første del af vejen, Vejledalen fra Vardevej til Idasletten, er allerede færdig og indviet, og næste etape, fra Idasletten til Høgsholtvej, er så småt gået i gang. Byrådet har afsat penge til, at vi miljøkonsekvensvurderer undersøgelseskorridoren af den sidste store etape, fra Høgsholtvej og til Ny Solskovvej, som bl.a. skal krydse Grejsdalen.

Vejledalen, 7100 Vejle

Omfartsvejen nord om Vejle er et af de største anlægsprojekter i Vejle Kommune. Vejen er en afgørende del af Mobilitetsplan 2018-2030, der beskriver en række projekter, der skal sikre fremkommeligheden i hele Vejle i takt med, at indbyggertallet stiger, og der bliver flere biler på vejene.

De første to etaper af vejen

Første del af omfartsvejen, Vejledalen, er gjort færdig på strækningen fra Vardevej til Idasletten ved Uhrhøj. Og næste del af vejen, fra Idasletten til Høgsholtvej, er så småt gået i gang. 

Uhrhøj forbindes med Hornstrup

Sidste del af omfartsvejen skal forbinde Høgsholtvej med Ny Solskovvej. Første skridt bliver at vurdere projektets konsekvens på natur og miljø. 

Den rette linjeføring skal findes

Ved byrådets møde i marts 2024 blev der øremærket 3 mio. kr. til at vurdere konsekvenser for miljø og natur omkring den undersøgelseskorridor, som forvaltningen har udpeget (se kortet).  

Arbejdet er gået i gang i april 2024 og forventes afsluttet ved udgangen af 2025. 

 

Relevante links

I vedhæftede links finder du anlægsbevillingen til miljøkonsekvensvurderingen for omfartsvejen nord om Vejle. Herudover kort over undersøgelseskorridoren. Endelig finder du også kort over flora og fauna registreringen på strækningen.