Forbindelsesvejen vest om Uhre
Tilbage

Forbindelsesvej vest om Uhre

Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre. Første etape af vejen blev indviet mandag 27. november 2023. Næste skridt bliver at forlænge vejen fra Idasletten til Høgsholtvej.

Vejledalen, 7100 Vejle

Forbindelsesvej vest om Uhre er et af de største anlægsprojekter, der er løftet i Vejle Kommune. Vejen er en afgørende del af Mobilitetsplan 2018-2030, der beskriver en række projekter, der skal sikre fremkommeligheden i hele Vejle i takt med, at indbyggertallet stiger, og der bliver flere biler på vejene.

Første del af Forbindelsesvej vest om Uhre er den sydlige etape, som skaber forbindelse mellem Vardevej og Uhre. Denne første etape skal blandt andet servicere de nye boligområder ved Planetbyen. Desuden vil forbindelsesvejen aflaste både Jellingvej og Vardevej og give bedre mulighed for, at trafikken ind til Vejle kan fordele sig på det overordnede vejnet.

Det sker lige nu

Første etape af forbindelsesvejen er nu afsluttet, og vejen blev indviet mandag 27. november 2023.

Næste skridt bliver at forlænge vejen fra Idasletten til Høgsholtvej, en strækning på ca. 500 meter. Opgaven er netop sendt i EU-udbud. 

Fakta om vejen 

 • Vejen er et projekt fra Mobilitetsplan 2018-2030

 • Den første strækning - den sydlige del - af den nye forbindelsesvej vest om Uhre bliver på ca. 2 km.

 • Næste strækning bliver fra Idasletten til Høgsholtvej og strækker sig over ca. 500 meter. Opgaven er netop sendt i EU-udbud. 

 • Vejen skærer igennem et udfordrende landskab. Når vejen står færdig, vil den være den vej i Danmark, der har den største stigning over så lang en strækning. Hældningen bliver 7% på det stejleste sted.

 • Vejen etableres med dobbeltrettet cykelsti på den østlige side.

 • Når vejstrækningen står færdig, bliver den med bl.a. rundkørsel ved Vardevej, stitunnel, faunapassager, stibro, pullertbelysning langs cykelstien samt belysningsanlæg og tunnel i den nye rundkørsel ved Vardevej. Herudover etableres fem regnvandsbassiner.

 • Prisen for hele anlægget, inkl. drænafvanding, bassiner og nedrivning af hus på Vardevej 201, er 133 mio. kr.

 • Den forventede trafik i 2030 på den sydlige etape mellem Vardevej og Planetbyen er beregnet til ca. 3.500 køretøjer i døgnet.

 • Trafikken på Jellingvej forventes aflastet med ca. 1.000 køretøjer i døgnet.

 • Første del af Forbindelsesvej vest om Uhre forventes færdig sommeren 2023.

 • Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson A/S, og rådgiver er ATKINS Danmark.

 • Følg ændringer i trafikken som følge af arbejdet.

 

Natur omkring vejen

Vejen placeres i et stærkt kuperet naturterræn, og områdets dyreliv har spillet en væsentlig rolle under planlægningen af vejen. Tre faunapassager (to under vejen og én over vejen) skal sørge for, at dyrelivet – blandt andet bøgeløbere og birkemus – kan trives på begge sider af vejen.

I faunapassagerne udlægges blandt andet muld, blade og døde stammer fra området – samt nogle steder små buske og træer til at skygge.

Milepæle

 • 30. november 2023: Næste del af Forbindelsesvejen, en strækning på ca. 500 meter fra Idasletten til Høgsholtvej, sendes i EU-udbud

 • 27. november 2023: Første del af Forbindelsesvej vest om Uhre indvies

 • Uge 41, 2021: Asfaltering ved Planetbyen opstartet

 • Opstart af bygværker:

  Uge 43, 2021: Den store faunapassage (buebroen - bro nr. 6 på kortet) påbegyndt

  Uge 43, 2021: Stibroen ved Stenbukken (bro nr. 7 på kortet) påbegyndt

 • Opstart af faunapassager på den sydlige strækning:

  April, 2022: Faunapassage (tunnel) (bro nr. 4 og 5 på kortet)

 • Marts 2023: Faunapassager færdige

Færdig faunapassage
Færdig faunapassage

Mobilitetsplan 2018-2030