Byrådets vision: Vejle med Vilje

En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde.

Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere har et tydeligt billede af den fremtid, Byrådet ønsker for vores kommune. Noget fælles at navigere efter, der kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.

Vi er i Vejle Byråd overbevist om, at en kommune med en klar og fælles vision er en god kommune at være borger i. Der er et stærkere fællesskab, flere muligheder og bedre resultater.

En klar vision er også afgørende udadtil. Vores kommune eksisterer i kraft af, at borgerne aktivt vælger os. Konkurrencen er stor. Og først når vi selv kender vores rejsemål, kan vi for alvor invitere andre med på turen.

Vejle Kommunes hidtidige vision Viden, Vækst og Velfærd blev vedtaget i 2006. Udviklingen har ikke stået stille, og det er nyttigt at fylde nyt indhold på den vision, vi skal arbejde med og kæmpe for at realisere. I den kommende periode vil vi i Byrådet fokusere på de konkrete indsatser og aktiviteter, og vi vil for alvor rette blikket udad – både nationalt og internationalt.

Vejle med Vilje sætter et højt ambitionsniveau på rejsen. Visionen rummer Fortællingen om Vejle og de konkrete mål, vi styrer efter. Og den suppleres af øvrige politikker, strategier og planer.

Vejle med Vilje
Sidst opdateret: 18. april 2017