Resiliente Vejle

Resiliens betyder modstandskraft eller robusthed over for alle de udfordringer, vi kan blive mødt af; f.eks. oversvømmelser. Sammen med 100 andre byer har Vejle forpligtet sig til at udvikle og dele løsninger med resten af verden.

Det betyder at vi samarbejder med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, Rom, Durban, Los Angeles, London og New York.  

I 2017 var uge 22 resiliensuge - læs mere om arrangementet på www.uge22.vejle.dk 

Rockefeller Fonden står bag bynetværket 100 Resilient Cities.

Fonden opererer både i USA og rundt om i verden. Fondens indsats overvåges af en uafhængig bestyrelse og ledes af dets formand gennem en ledergruppe.

 

Visionen og de 4 strategiske indsatsområder


Vision

Vejle søger at gøre udfordringer til muligheder. Vores ambition er at blive en innovativ foregangskommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlighed. Med vores resiliensstrategi inviterer vi alle partnere til handling og samarbejde i udviklingen af morgendagens resiliente Vejle - et sammenhængende, robust og bæredygtigt samfund. 

Indsatsområder

Arbejdet med resiliens i Vejle er koncentreret omkring  4 strategiske indsatsområder:

 • Den Samskabende By
  Hvordan styrker vi borgernes lyst til at bidrage til udvikling af vores samfund?

 • Klima Resiliens
  Hvordan imødekommer vi klimaudfordringer og udvikler nytænkende løsninger?

 • Social Resiliens
  Hvordan styrker vi integrationen af indvandrere og socialt udsatte?

 • Smart City
  Hvordan sikrer vi, at alle borgere får glæde af digitaliseringens muligheder?

 

Video fra lancering af Vejles resiliensstrategi 17. marts 2016.
Sidst opdateret: 30. januar 2018