Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris for 2016

Er du interesseret i arkitektur, og synes du også, at byggeri med stor arkitektonisk kvalitet er værd at gøre en indsats for? Bliv inspireret af tidligere års præmieringer og bliv klogere på Vejle-Prisen.

 • Hvorfor tildeler vi priserne?

  Hvert år tildeler Byrådet Vejle-Prisen gennem præmiering af gode eksempler på både nybyggeri, ombygninger og grønne anlæg, som kan inspirere andre. Vejle-Prisen er blevet tildelt siden 1972.

  Udover Vejle-Prisen, har du som borger også mulighed for at præmiere god arkitektur. Afstemning om Borgernes Arkitekturpris foregår en gang om året i september måned.

  Borgmesteren overrækker Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris hvert år den første mandag i oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag .

 • Hvem afgør, hvilke bygninger og anlæg der kan præmieres?

  Vejle Kommunes Teknik & Miljø forvaltning nedsætter en intern Vejle-Pris-gruppe, som sammen med en fagdommer udpeget af arkitektforeningen, udvælger bygninger og anlæg, der er taget i brug året før præmieringerne finder sted. 

  Det er Byrådet, der på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning, tager den endelige beslutning om hvem der skal præmieres.

  Se Vejle-Prisens vedtægter (PDF) 

Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris 2016

Her kan du se de nominerede bygninger og anlæg i 2016. Priserne bliver uddelt den 2. oktober 2017.

På Arkitekturens Dag 2. oktober 2017 uddeler Vejle Kommune en arkitekturpris til byggerier og anlæg opført i 2016. Desuden uddeles en pris til byggerier og anlæg, som borgerne har valgt. Som borger har du derfor mulighed for at stemme på de samme byggerier, anlæg m.v., som Teknisk Udvalg har besigtiget i forbindelse med Vejle-Prisen. Arkitekten og bygherren vil få tildelt Borgernes Arkitekturpris i form af et diplom.

Læs om kandidaterne

Jelling Menighedshus
Jelling Menighedshus

Arkitekt: CUBO arkitekter
Bygherre: Jelling menighedsråd

Menighedshuset er fint tilpasset husrækken og er et åbent og imødekommende sted, som byder borgerne velkommen. Store vinduespartier mod monumentområdet skaber sammenhæng mellem kirke og sognehus. Samtidig giver det mulighed for at man kan se hvad der foregår inde i bygningen.

Sognehuset er beklædt på facade og tag med en spændende beklædning bestående af ophængt tegl. Fin detaljering samt spændende farve- og materialevalg.

Stem nu

Hover Klubhus
Hover Klubhus

Arkitekt: Constructa Tegnestuen Østjylland
Bygherre: Hover IF og Vejle Kommune

Klubhuset er en rund bygning beliggende centralt med udsyn og adgang til boldbanerne. Facaden er på halvdelen af bygningen inddelt af en række skiver, der som en vifteform danner rum for udendørs ophold og medvirker til at indramme udsigten til banerne. Facaden består af en fin kombination af tegl og listebeklædning i træ.

Stem nu

De 5 Søstre
De 5 Søstre

Arkitekt: Arkitema Frederiksgade 32, 8000 Århus C
Bygherre: NCC Construction Danmark Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
 
De fem søstre ligger som fem boligtårne i 13 etager centralt placeret i byen og bliver som samlet anlæg et varetegn for Vejle.
Idet boligtårnene fremstår runde har de ingen for- og bagside, men henvender sig til hele byen. Bebyggelsen har en åben karakter på grund det relative lille fodaftryk og giver plads til grønne fælles arealer. Parkanlægget i mellem bygningerne ”mimer” både i beplantning og terræn tårnenes runde former og binder området fint sammen.

Tilhørende garager slynger sig rundt om boligtårnene og er med til at definere ankomst- og parkrum. Garagerne har sedumbelagte tage, der fra bebyggelsen og de omkringliggende bygninger medvirker til områdets grønne karakter.

Stem nu

Menighedshus - Søndermarken
Menighedshus - Søndermarken

Arkitekt: Birch & Svenning, Allégade 45, 8700 Horsens bosos-ark.dk
Bygherre: Sankt Nicolai Sogn og Vejle Kirkegårde Havelodden 4, 7100 Vejle

Menighedshuset er blevet udvidet med en tilbygning bestående af to sale, nyt indgangsparti. Derudover er det eksisterende menighedshus istandsat.
Tilbygningen er fint tilpasset den oprindelige bygning og fremstår skalamæssigt ydmygt over for kirken og de nære omgivelser.
Materialerne er velvalgte og er i farver og struktur fint afstemt med de eksisterende.

Stem nu

OPP Psyk. - Vejle Sygehus
OPP Psyk. - Vejle Sygehus

Arkitekt: Arkitema architects
Bygherre: Region Syddanmark

OPP Psyk. er en ny afdeling til Vejle Sygehus, som er placeret i bunden af Grejsdalen op mod Grundet skov og forbundet til det resterende sygehus med en lang gangbro i førstesals højde.

Psykiatrisygehuset består af 8 klyngehuset med hver deres gårdrum og samlet omkring fælles områder og et centralt gangsystem. Der skabes nogle intime og attraktive gårdrum imellem klyngehusene ved at bygningerne er drejet i forhold til hinanden og samtidig er landskabet trukket helt ind mellem bygningerne.

Stem nu

Tidseltoft 13, Mølholm
Tidseltoft 13, Mølholm

Arkitekt: Tegnestuen Lorenzen Dæmningen 41, 7100 Vejle
Bygherre: Thomas og Annette Mikkelsen

Et hus opført i 1935 og renoveret i 2016. Huset er istandsat efter det oprindelige hus´s  arkitektur og detaljeringsgrad. Bygningen fremstå nu med nyt tegltag, omfuget og med nye eller renoverede vinduer i samme stil som det oprindelige.

Haven er nyanlagt og et nyt orangeri er opført. Der er etableret en ny belægning i indkørslen, der passer flot til huset.

Stem nu

Se tidligere års tildelte Vejle-priser

Sidst opdateret: 16. august 2017