Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris for 2016

Er du interesseret i arkitektur, og synes du også, at byggeri med stor arkitektonisk kvalitet er værd at gøre en indsats for? Bliv inspireret af tidligere års præmieringer og bliv klogere på Vejle-Prisen.

 • Hvorfor tildeler vi priserne?

  Hvert år tildeler Byrådet Vejle-Prisen gennem præmiering af gode eksempler på både nybyggeri, ombygninger og grønne anlæg, som kan inspirere andre. Vejle-Prisen er blevet tildelt siden 1972.

   

 • Hvem afgør, hvilke bygninger og anlæg der kan præmieres?

  Vejle Kommunes Teknik & Miljø forvaltning nedsætter en intern Vejle-Pris-gruppe, som sammen med en fagdommer udpeget af arkitektforeningen, udvælger bygninger og anlæg, der er taget i brug året før præmieringerne finder sted. 

  Det er Byrådet, der på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning, tager den endelige beslutning om hvem der skal præmieres.

  Se Vejle-Prisens vedtægter (PDF) 

 • Hvornår jeg kan afgive min stemme til Borgernes Arkitekturpris 2017?

  Udover Vejle-Prisen, har du som borger også mulighed for at præmiere god arkitektur. Afstemning om Borgernes Arkitekturpris foregår en gang om året i september måned. I 2018 kan du stemme fra den 20. august til 3. september. 

  Borgmesteren overrækker Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris hvert år den første mandag i oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag .

Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris 2016

Neden for kan du se de nominerede bygninger og anlæg, opført i 2016. Priserne blev uddelt den 2. oktober 2017 til Arkitekturens Dag.

 

Vindere

 

Renovering af eksisterende enfamiliehus

Tildelt diplom til arkitekt og bygherre

Arkitekt: Tegnestuen Lorenzen

Bygherre: Thomas og Annette Mikkelsen, Tidselstoft 13, 7100 Vejle

Begrundelse: Godt eksempel på renovering af eksisterende enfamiliehus, hvor den oprindelige arkitektur er genskabt med gode robuste materialer og fin eksklusiv detaljering. Vinduerne er enten istandsat eller udskiftet med nye, der ligner de gamle. Huset er omfuget og med nyt tegltag. Haven er nyanlagt og et nyt orangeri er opført. Der er etableret en ny belægning i indkørslen, der falder godt ind i stilen, og sammen med det ny renoverede hus og have dannes der en fin sammenhæng.

 

Slusen ved Sønderå og omløbsåen - byrum

Tildelt diplom til arkitekt og bygherre (Vejle Spildevand)

Arkitekt: SLA Arkitekter

Bygherre: Vejle Kommune og Vejle Spildevand

Begrundelse: Slusen mellem Sønderåen og Omløbsåen har til formål primært at undgå oversvømmelser ved Østbyen, men er i kraft af sin udformning på fin vis blevet et velbesøgt offentligt byrum med mulighed for ophold på siddeplateauer i træ. Anlægget er også et rum for læring om klima/ resiliens og vandstigninger. En flydende gangbro giver desuden mulighed for at komme helt ned til vandoverfladen, hvorfra det også er muligt at se det tekniske anlæg.

 

Botilbud til psykisk syge - Nybyggeri - Tildelt diplom til arkitekt og bygherre

Tildelt diplom til arkitekt og bygherre

Arkitekt: Arkitektfirmaet Charlotte Folke

Bygherre: Region Syddanmark

Begrundelse: Byggeriet og de fælles friarealer fremstår smukt og poetisk. Materialerne og de cirkulære former giver byggeriet en lethed og et fokus mod haven. De halvcikulære brusekabiner, som stikker ud fra facaden giver sammen med gennemsigtige skærme af trælister foran adgangspassagen en fin privathed ved indgangen til boligerne. Listemotivet går igen i en delvis overdækning af det cirkulære gårdrum. Haven er et afskærmet rum med blomster og fine muligheder for ophold.

 

OPP Psyk - Vejle sygehus- Nybyggeri

Tildelt diplom til arkitekt og bygherre

Arkitekt: Arkitema Architects

Bygherre: Deas, PensionDanmark, Sampension, PKA og Region Syddanmark

Begrundelse: Byggeriet er etableret via et konsortium bestående af PensionDanmark, PKA, Sampension, entreprenørkoncernen MT Højgaard og driftsoperatøren DEAS. De tre pensionsselskaber leverer finansieringen af den nye psykiatriske afdeling i Vejle. MT Højgaard skal stå for opførelse og driften af byggeriet i 25 år sammen med DEAS
Psykiatrisygehuset består af 8 klynger med hver deres gårdrum, samlet omkring flere fællesområder og bundet sammen om et centralt gangsystem, der i 1. sals højde har forbindelse til det centrale sygehus. Byggeriet lægger sig fint i det grønne og fremstår med sine intime og attraktive gårdrum samt gedigne materialer, som et rart og imødekommende sted. Skalaen i byggeriets højde og detaljering giver associationer til ”villa-arkitektur” og ikke typisk institutionsbyggeri.

 

Etageboliger- nybyggeri

Tildelt diplom til arkitekt og diplom og plakette til bygherre

Arkitekt: Arkitema Arkitects

Bygherre: NCC Construction

Begrundelse: De fem søstre ligger som fem boligtårne i 13 etager centralt placeret i byen og bliver som et samlet anlæg et varetegn for Vejle. Idet boligtårnene fremstår runde har de ingen for- og bagside, men henvender sig til hele byen. Bebyggelsen har en åben karakter på grund af det relative ”lille fodaftryk” og giver plads til grønne fælles arealer. Parkanlægget i mellem bygningerne ”mimer” både i beplantning og terræn tårnenes runde former og binder området fint sammen. Tilhørende garager slynger sig rundt om boligtårnene og er med til at definere ankomst og parkrum. Garagerne har sedumbelagte tage, der fra bebyggelsen og de omkringliggende bygninger medvirker til områdets grønne karakter.

 

Sognehus- Nybyggeri

Tildelt diplom til arkitekt og diplom og plakette til bygherre

Arkitekt: CUBO Arkitekter

Bygherre: Jelling Menighedsråd

Begrundelse: Sognehuset er en fin og skulpturel bygning, der er flot indpasset i gadeforløbet. Huset fremstår varmt og imødekommende med en spændende facadebeklædning i brændte brune tegl der også går igen på taget. Bygningen fremstår meget åben med de store vinduespartier vendt mod kirken. Der opstår på den måde en god sammenhæng mellem kirke og sognehus. Samtidig giver de store vinduespartier mulighed for, at man kan, se hvad der foregår inde i bygningen. Bygningen har en fin detaljering samt spændende farve- og materialevalg.

 

Klubhus Jellingvej 165, 7100 Vejle - nybyggeri

Tildelt Borgernes Arkitekturpris - Diplom til arkitekt og bygherre

Arkitekt: Constructa Tegnestuen Østjylland

Bygherre: Hover IF og Vejle Kommune

 

Se kandidaterne til Borgernes Arkitekturpris

Jelling Menighedshus
Jelling Menighedshus

Arkitekt: CUBO arkitekter
Bygherre: Jelling menighedsråd

Menighedshuset er fint tilpasset husrækken og er et åbent og imødekommende sted, som byder borgerne velkommen. Store vinduespartier mod monumentområdet skaber sammenhæng mellem kirke og sognehus. Samtidig giver det mulighed for at man kan se hvad der foregår inde i bygningen.

Sognehuset er beklædt på facade og tag med en spændende beklædning bestående af ophængt tegl. Fin detaljering samt spændende farve- og materialevalg.

Hover Klubhus
Hover Klubhus

Arkitekt: Constructa Tegnestuen Østjylland
Bygherre: Hover IF og Vejle Kommune

Klubhuset er en rund bygning beliggende centralt med udsyn og adgang til boldbanerne. Facaden er på halvdelen af bygningen inddelt af en række skiver, der som en vifteform danner rum for udendørs ophold og medvirker til at indramme udsigten til banerne. Facaden består af en fin kombination af tegl og listebeklædning i træ.

De 5 Søstre
De 5 Søstre

Arkitekt: Arkitema Frederiksgade 32, 8000 Århus C
Bygherre: NCC Construction Danmark Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup
 
De fem søstre ligger som fem boligtårne i 13 etager centralt placeret i byen og bliver som samlet anlæg et varetegn for Vejle.
Idet boligtårnene fremstår runde har de ingen for- og bagside, men henvender sig til hele byen. Bebyggelsen har en åben karakter på grund det relative lille fodaftryk og giver plads til grønne fælles arealer. Parkanlægget i mellem bygningerne ”mimer” både i beplantning og terræn tårnenes runde former og binder området fint sammen.

Tilhørende garager slynger sig rundt om boligtårnene og er med til at definere ankomst- og parkrum. Garagerne har sedumbelagte tage, der fra bebyggelsen og de omkringliggende bygninger medvirker til områdets grønne karakter.

Menighedshus - Søndermarken
Menighedshus - Søndermarken

Arkitekt: Birch & Svenning, Allégade 45, 8700 Horsens bosos-ark.dk
Bygherre: Sankt Nicolai Sogn og Vejle Kirkegårde Havelodden 4, 7100 Vejle

Menighedshuset er blevet udvidet med en tilbygning bestående af to sale, nyt indgangsparti. Derudover er det eksisterende menighedshus istandsat.
Tilbygningen er fint tilpasset den oprindelige bygning og fremstår skalamæssigt ydmygt over for kirken og de nære omgivelser.
Materialerne er velvalgte og er i farver og struktur fint afstemt med de eksisterende.

OPP Psyk. - Vejle Sygehus
OPP Psyk. - Vejle Sygehus

Arkitekt: Arkitema architects
Bygherre: Region Syddanmark

OPP Psyk. er en ny afdeling til Vejle Sygehus, som er placeret i bunden af Grejsdalen op mod Grundet skov og forbundet til det resterende sygehus med en lang gangbro i førstesals højde.

Psykiatrisygehuset består af 8 klyngehuset med hver deres gårdrum og samlet omkring fælles områder og et centralt gangsystem. Der skabes nogle intime og attraktive gårdrum imellem klyngehusene ved at bygningerne er drejet i forhold til hinanden og samtidig er landskabet trukket helt ind mellem bygningerne.

Tidseltoft 13, Mølholm
Tidseltoft 13, Mølholm

Arkitekt: Tegnestuen Lorenzen Dæmningen 41, 7100 Vejle

Bygherre: Thomas og Annette Mikkelsen

Et hus opført i 1935 og renoveret i 2016. Huset er istandsat efter det oprindelige hus´ arkitektur og detaljeringsgrad. Bygningen fremstå nu med nyt tegltag, omfuget og med nye eller renoverede vinduer i samme stil som det oprindelige.

Haven er nyanlagt og et nyt orangeri er opført. Der er etableret en ny belægning i indkørslen, der passer flot til huset.

Se tidligere års tildelte Vejle-priser

Sidst opdateret: 14. juni 2018