Hvem skal vinde Borgernes Arkitekturpris? Otte kandidater er med i kapløbet, og i de kommende to uger kan du stemme på din foretrukne kandidat.

Fjordenhus
Fjordenhus

Vejle-Prisen er Vejle Kommunes arkitekturpris, der siden 1972 er blevet uddelt hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag. Det er Byrådet der tager den endelige beslutning om vinderne af Vejle Prisen, på baggrund af en indstilling fra Teknisk Udvalg i samarbejde med en fagdommer udpeget af Arkitektforeningen.

Samtidig uddeles Borgernes Arkitekturpris, hvor du og alle borgere i Vejle Kommune kan være med til at beslutte, hvem der skal løbe med prisen.

Begge priser uddeles 4. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag. Du kan læse mere om de nominerede her på siden.

Se kandidaterne til Borgernes Arkitekturpris 

Etageboliger - Fundersvej 6, 7100 Vejle

Etageboliger - Fundersvej
Etageboliger - Fundersvej
Etageboliger - Fundersvej
Etageboliger - Fundersvej
Etageboliger - Fundersvej
Etageboliger - Fundersvej

Etageboligerne på Fundersvej 6 er en fin nyfortolkning af det gamle rebslageri, der lå på stedet fra 1901 til 2014.

Bebyggelsen består dels af 5 let forskudte boligstænger i 2 etager, der danner ryg mod åen og kolonihaverne med et fint kig til skoven mellem bygningerne og tre 3-4 etagers
punkthuse med bygningsvolumener, der er drejet i forhold til hinanden og skaber nogle anderledes rum omkring bebyggelsen.
I mellem de to bebyggelser er der et grønt område. Arkitekturen er inspireret af historiefortællingen om gaderummet mellem det gamle rebslageri, pakhusene og den centrale grønning mellem husene. Materialevalget er deslige inspireret af de gamle bygninger.

Tilbygning til enfamiliehus - Mindevej 14, 7100 Vejle

Tilbygning til enfamiliehus - Mindevej
Tilbygning til enfamiliehus - Mindevej
Tilbygning til enfamiliehus - Mindevej
Tilbygning til enfamiliehus - Mindevej

Det oprindelige hus er fra slut 1950’erne og opført af Bertel Nielsen. Tilbygningen er bygget i samme byggestil som det oprindelige hus med nøje udvalgte røde teglsten og fuger, der passer så godt med det oprindelige hus, at man ikke kan se, at det er en tilbygning. Placering, størrelse og opsprosning af vinduer er ligeledes udført med respekt for det oprindelige hus.

Under tagudhænget er der malet en himmelblå farve, som huset oprindeligt er født med. Gelænder til trappe og terrasse er ligeledes udformet som det oprindelige gelænder ved fortrappen. Hele huset har fået nyt tag, som samler den yderst vellykkede tilbygning med det øvrige hus.

Politiskolen - Soldalen 8, 7100 Vejle

Politiskolen - Soldalen
Politiskolen - Soldalen
Politiskolen - Soldalen
Politiskolen - Soldalen
Politiskolen - Soldalen
Politiskolen - Soldalen

Politiskolens 9.500 m² nye tilbygning er med sin monumentale og robuste materialevalg med til at udvise autoritet. Der er fine detaljer i murværket og især omkring indgangen, som kun er tilgængelig for brugere af bygningen. Gårdrummet mellem den oprindelige og den nye bygning er indrettet med borde og bænke af cortenstål samt plantekasser, der skal begrønne det udendørs opholdsareal.

Sammenhængen mellem den gamle og den nye bygning er skabt ved at bruge de samme grå vinduer/blindstykker samt samme facadeplader i overgangen fra det oprindelige til det nye.

For at få et godt lys til det indvendige auditorium afspejles trappeforløbet også udenfor, som et auditorium med plinte hvor man kan sidde.

Renovering af énfamiliehus - Sdr. Villavej 29a, 7100 Vejle

Renovering af énfamiliehus - Sdr. Villavej
Renovering af énfamiliehus - Sdr. Villavej
Renovering af énfamiliehus - Sdr. Villavej
Renovering af énfamiliehus - Sdr. Villavej

Renoveringen af Sdr. Villavej 29a er udført med nænsom hånd, og har bragt villaen tilbage til den originale stil med småsprodsede hvidmalede vinduer.

På villaens bagside er der tilført et orangeri, som ligeledes er opført med småsprodsede vinduer og med fine bølgede kobbersålbænke, udført som husets oprindelige sålbænke.
Stilmæssigt passer orangeriet rigtig godt til huset. Hele vejen rundt om huset er der etableret gangarealer og terrasser af beton, som er et nyt element, men som giver en flot sammenhæng mellem huset og udearealerne.

Som et nyt element er der også bygget et træskur på ene side af huset med lodretstillede sortmalede brædder og græs på taget.

Ungdomsboliger - Danmarksgade 1, 7100 Vejle

Ungdomsboliger - Danmarksgade
Ungdomsboliger - Danmarksgade

Ungdomsboligerne på den lille hjørnegrund færdiggør byrummmet på en meget naturlig måde. Bygningen er fint tilpasset nabobebyggelserne både i proportioner og i sin arkitektur.
Der er arbejdet med en fin vindueskomposition samt tilbagetrukne murfelter. Valget af teglsten og farven på stenen giver bygningen en fin sammenhæng til de gamle spinderihaller, som etageboligerne er bygget sammen med.

Rampen op til indgangen bliver til en del af byrummet, hvor forbipasserende kan bruge plintene som siddepladser.

Ungdomsboligerne har en fælles tagterrasse.

Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd. 5-13, 7100 Vejle

Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd
Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd
Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd
Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd
Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd
Etageboliger og erhverv - Windfelt Hansens gd

Bebyggelsen ligger ved overgangen mellem byen og havnen og udemærker sig ved de differentierede facadehøjder ud mod Windfelt Hansens Gd., Strandgade og Holmen, og som kulminere på hjørnet af Windfelt Hansen og Holmen i 6 etager. Spændende facadekomposition, hvor en stålkant rundt om vinduerne fremhæver de individuelle vinduer eller hele lodrette vinduesfelter.
I de to hjørnebygninger skærer et enkelt vindue sig igennem murværket omkring hjørnet. På taget er der flere tagterrasser, hvorfra man kan se ned mod havnen.

Fra parken ved Holmen er der en bred passage ind i gårdrummet, hvorfra der også er en indgang til Føtex, og hvor boligerne har fine altaner, der med deres forskellige placeringer
giver et flot spil i facaden.

Etageboliger - Parkvej 16-20, 7100 Vejle

Etageboliger - Parkvej
Etageboliger - Parkvej

De 3 nyopførte punkthuse har et fint samspil med de gamle boligblokke og udearealerne.

Boligernes placering definerer et stramt gaderum på den ene side og har et fint grønt parkareal med bakkeformationer beplantet med træer og vilde blomster på den anden side.

Altanerne udenpå bygningerne mimer de murede altaner på de gamle boligblokke, men er udført i glas. I hjørnerne er der ligeledes altaner, som giver variation og får bygningerne
til at se elegante ud.

Erhverv - Tabletvej 1, 7100 Vejle

Erhverv - Tabletvej
Erhverv - Tabletvej
Erhverv - Tabletvej
Erhverv - Tabletvej
Erhverv - Tabletvej
Erhverv - Tabletvej

Erhvervsdomicilet ligger tæt op af skovbrynet og med udsigt ud over et smukt kuperet landskab. Det er en helstøbt bebyggelse, hvor der er taget en arkitektonisk stillingtagen
til alle detaljer fra den smukt anlagte vej med cortenstålsamper, runde parkeringsarealer af betonfelter med beplantning i midten til det yderst velproportioneret hus, som er placeret flot i landskabet. Kantinens terrasse er svævende ud over den kunstigt anlagte sø.

Domicilet er sammensat af 3 lette bygningskroppe der bindes sammen af en gennemgående teglstensmur, og som danner rammen om indgangspartiet. Materialerne er holdt i træ og glas, kolumba tegl og med indvendige vægge af helstøbt beton. Taget og de store tagudhæng svæver let og elegant hen over glasvæggene.

Sidst opdateret: