Vejle-Prisen er Vejle Kommunes arkitekturpris, der siden 1972 er blevet uddelt hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag. Læs mere om prisen og se tidligere vindere.

Tabletvej 1, Vejle
Tabletvej 1, Vejle

 • Hvorfor tildeler vi priserne?

  Hvert år tildeler Byrådet Vejle-Prisen gennem præmiering af gode eksempler på både nybyggeri, ombygninger og grønne anlæg, som kan inspirere andre. Vejle-Prisen er blevet tildelt siden 1972.

   

 • Hvem afgør, hvilke bygninger og anlæg der kan præmieres?

  Vejle Kommunes Teknik & Miljø forvaltning nedsætter en intern Vejle-Pris-gruppe, som sammen med en fagdommer udpeget af arkitektforeningen, udvælger bygninger og anlæg, der er taget i brug året før præmieringerne finder sted. 

  Det er Byrådet, der på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning, tager den endelige beslutning om hvem der skal præmieres.

  Se Vejle-Prisens vedtægter (PDF) 

Vindere af Vejle-Prisen 2020

Erhvervsdomicilet, Tabletvej 1 i Vejle

" "
Erhvervsdomicilet på Tabletvej 1 i Vejle

Bagger-Sørensen & Co.'s velproportionerede og smukke erhvervsdomicil på Tabletvej 1 i Vejle er en helstøbt bebyggelse, hvor der er blevet taget arkitektonisk stilling til alle detaljer, der strækker sig fra den smukke anlagte vej med cortenstålslamper til den runde parkeringsplads med planter i midten. Den smukke bygning er flot placeret i landskabet, hvor kantinens terrasse svæver ud over den kunstigt anlagte sø. Selve bygningen er sammensat af tre lette bygningskroppe, der er bundet sammen af den gennemgående teglstensmur, som indrammer indgangspartiet. Taget og de store tagudhæng svæver let og elegant hen over glasvæggene.

Enfamiliehus - Sdr. Villavej 29a i Vejle

" "
Enfamiliehuset på Sdr. Villavej 29a i Vejle

Villaen på Sdr. Villavej 29a i Vejle er blevet bragt tilbage til den originale stil, med småsprossede og hvidmalede vinduer i en renovering, der er udført med nænsom hånd. Et orangeri er blevet tilført villaens bagside, hvor temaet med de småprossede vinduer og de flotte kobberstålbænke, der er udført som husets oprindelige sålbænke, fortsætter. Etableringen af nye gangarealer i beton og terrasser rundt om huset giver en smuk sammenhæng mellem huset og udearealerne. Et flot træskur med lodrette sortmalede brædder og græs på taget er et nyt element tilføjet villaen.

Vindere af Vejle-Prisen 2019

Skyttehushaven

Skyttehushaven
Skyttehushaven

Skyttehushaven

En gennemgribende renovering af Skyttehushaven har givet nyt liv til Vejlensernes yndede udflugtsmål med 8 nye spændende haverum med mange forskellige plantearter, ny sandstrand, ny stenmole, nye stier og ikke mindst en ny træscene, der kan bruges til musikarrangementer, teater mv. Scenen står som en skulptur i haven med en velproportioneret trækonstruktion, der skal mime træernes stammer, grene og kroner. Fra græsplænen foran scenen har man fjorden som et betagende baggrundstæppe. På bagsiden af scenen er der siddepladser, hvorfra man kan sidde og nyde udsigten over fjorden og livet på stien.

Parkeringshus ved Vejle Sygehus

P-hus ved Vejle Sygehus
P-hus ved Vejle Sygehus

Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælts nye parkeringshus ligger med sin runde form fint indpasset på hjørnet af Horsensvej, som svinger ind på Skovgade. Parkeringshuset er opbygget med en flot bearbejdet teglbase. Facaden over teglbasen består af transparente glaslameller, der står halvt åbne og giver et godt dagslys inde i parkeringshuset. Parkeringshusets etager er opført som én glidende rampe uden lodrette søjler imellem parkeringspladserne. I midten af parkeringshuset er der plantet træer samt bunddækkende planter, der giver stedet et grønt islæt. Om aftenen står huset oplyst ved hjælp af de LED-belyste glaslameller og ved særlige lejligheder kan lyset programmeres til andre farver.

Enfamiliehuse - Katrinelund 42-50, 7120 Vejle Øst

Katrinelund 42-50, 7120 Vejle Øst
Enfamiliehuse, Katrinelund 42-50, 7120 Vejle Øst

Bebyggelsen på Katrinelund er en meget vellykket parcelhusudstykning bestående af både ens dobbelthuse og fritliggende boliger, udstykket som sokkelparceller uden synlige skel mellem boligerne. Boligerne er elegant tilpasset landskabet i et flot samspil med naturen. Det er en helstøbt bebyggelse opført i gule teglsten med felter i sortmalet træ, gule tegltage og sorte vinduer. Boligvejen fremstår med ens postkasser og gadeinventar i sort, som passer til boligerne. De nærmeste arealer omkring husets ankomstside og bagside er private. På havesiden har alle en rigtig fin gårdhave indrammet af en lav teglstensmur.

Se prisoverrækkelsen

Gik du glip af prisuddelingen 6. oktober? Her kan du se overrækkelsen af Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris. 

Prisoverrækkelse ved Arkitekturens Dag

Vindere af Vejle-Prisen 2018

Enfamiliehus - Mamrelund 7, 7080 Børkop

Mamrelund 7
Mamrelund 7

Vejen Mamrelund består af en klynge huse i landzone nord for Brejning. Boligerne ligger smukt i landskabet med skovklædte skråninger i ryggen og udsigt over marker og ådal mod vest.
Boligen har en meget lukket facade mod vejen. Mod vest åbner den sig i næsten hele facadens længde mod terrasse, have og udsigt. Der er et fint samspil mellem boligen, haven og det omgivende landskab med gradvis overgang fra de anlagte nære opholdsarealer til det mere naturprægede ud mod det åbne land.
Bygningen er helstøbt og godt proportioneret og fremstår med et stærkt arkitektonisk greb. Materialevalget er godt og bearbejdet ned i mindste detalje, og bygningens arkitektur er velfungerende hele vejen rundt.

Etageboliger - Havneøen 8-11, 7100 Vejle

Havneøen 8-11

Etageboligerne ligger yderst på havnen, som en del af byfronten mod fjorden. Der er opført 4 ud af 9 planlagte punkthuse i 6 - 13 etager.
De enkelte bygninger er opført over den samme skabelon, men med stor variation i facaderne. Derfor fremstår de forskellige, men opleves alligevel som en vellykket helhed.
Mellem bygningerne er terrænet let hævet over en parkeringskælder. Det hævede ankomst- og opholdsareal er anlagt som en semi-offentlig overgangszone med trapper, stier og beplantning som binder bebyggelsen fint sammen.

Fjordenhus - Havneøen 1, 7100 Vejle

Fjordenhus
Fjordenhus

Fjordenhus er et ikonisk værk, som har det ene ben i arkitekturen og det andet ben i kunsten.
Med Fjordenhus har Vejle fået et nyt byrum bestående af de tre elementer Havnepladsen, pieren og det åbne stueplan i Fjordenhus.

Bygningen er opført i unikke og gedigne materialer, der er brugt i en leg med former, farver og overflader.Det er usædvanligt, at et velkendt materiale som tegl bliver brugt med så stor variation som her. Alligevel fremstår bygningen afdæmpet og harmonisk på afstand, som en skulptur i vandet.


Vindere af Vejle-Prisen 2017

Enfamiliehus - Stejlbjergvej 19 

Stejlbjergvej
Stejlbjergvej

Ved ankomst fra Stejlbjergvej er kun øverste etage af boligen synlig og fremstår meget diskret. Herunder åbner boligen sig med tre forskudte og vinklede etager ned over den stejle grund mod syd-vest.
Boligen er flot indpasset på den terrænmæssigt udfordrende grund, som har et fald på 16 højdemeter. De forskudte etager med forskellige vinkler skaber flere terrasser og nicher med mulighed for læ og sol på forskellige tidspunkter, samt udsigt over Vejle Fjord.

Rækkehuse Tirsbæk Bakker, 1. etape 

Rækkehuse, Tirsbæk bakker
Rækkehuse, Tirsbæk bakker

Bebyggelsen er tilpasset området og skaber sammen med de omgivende bebyggelser en helhed med et ensartet og roligt udtryk. Rækkehusene danner gode og velproportionerede gade- og parkrum mellem bebyggelsen.
Boligerne har et enkelt udtryk med gode detaljer som fx variation i murværket. Der er fokus på gode uderum med flere store terrasser til hver bolig. De grønne fællesarealer har en god størrelse og er indrettet med enkeltstående træer, grupper af træer og variation i græsarealernes karakter, som giver et let afvekslende og indbydende udtryk.

Sidst opdateret: