Vejle-Prisen

Vejle-Prisen er Vejle Kommunes arkitekturpris, der siden 1972 er blevet uddelt hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag. Læs mere om prisen og se tidligere vindere.

Skyttehushaven
 • Hvorfor tildeler vi priserne?

  Hvert år tildeler Byrådet Vejle-Prisen gennem præmiering af gode eksempler på både nybyggeri, ombygninger og grønne anlæg, som kan inspirere andre. Vejle-Prisen er blevet tildelt siden 1972.

   

 • Hvem afgør, hvilke bygninger og anlæg der kan præmieres?

  Vejle Kommunes Teknik & Miljø forvaltning nedsætter en intern Vejle-Pris-gruppe, som sammen med en fagdommer udpeget af arkitektforeningen, udvælger bygninger og anlæg, der er taget i brug året før præmieringerne finder sted. 

  Det er Byrådet, der på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning, tager den endelige beslutning om hvem der skal præmieres.

  Se Vejle-Prisens vedtægter (PDF) 

Vindere af Vejle-Prisen 2018

Enfamiliehus - Mamrelund 7, 7080 Børkop

Mamrelund 7
Mamrelund 7

Vejen Mamrelund består af en klynge huse i landzone nord for Brejning. Boligerne ligger smukt i landskabet med skovklædte skråninger i ryggen og udsigt over marker og ådal mod vest.
Boligen har en meget lukket facade mod vejen. Mod vest åbner den sig i næsten hele facadens længde mod terrasse, have og udsigt. Der er et fint samspil mellem boligen, haven og det omgivende landskab med gradvis overgang fra de anlagte nære opholdsarealer til det mere naturprægede ud mod det åbne land.
Bygningen er helstøbt og godt proportioneret og fremstår med et stærkt arkitektonisk greb. Materialevalget er godt og bearbejdet ned i mindste detalje, og bygningens arkitektur er velfungerende hele vejen rundt.

Etageboliger - Havneøen 8-11, 7100 Vejle

Havneøen 8-11

Etageboligerne ligger yderst på havnen, som en del af byfronten mod fjorden. Der er opført 4 ud af 9 planlagte punkthuse i 6 - 13 etager.
De enkelte bygninger er opført over den samme skabelon, men med stor variation i facaderne. Derfor fremstår de forskellige, men opleves alligevel som en vellykket helhed.
Mellem bygningerne er terrænet let hævet over en parkeringskælder. Det hævede ankomst- og opholdsareal er anlagt som en semi-offentlig overgangszone med trapper, stier og beplantning som binder bebyggelsen fint sammen.

Fjordenhus - Havneøen 1, 7100 Vejle

Fjordenhus
Fjordenhus

Fjordenhus er et ikonisk værk, som har det ene ben i arkitekturen og det andet ben i kunsten.
Med Fjordenhus har Vejle fået et nyt byrum bestående af de tre elementer Havnepladsen, pieren og det åbne stueplan i Fjordenhus.

Bygningen er opført i unikke og gedigne materialer, der er brugt i en leg med former, farver og overflader.Det er usædvanligt, at et velkendt materiale som tegl bliver brugt med så stor variation som her. Alligevel fremstår bygningen afdæmpet og harmonisk på afstand, som en skulptur i vandet.


Vindere af Vejle-Prisen 2017

Enfamiliehus - Stejlbjergvej 19 

Stejlbjergvej
Stejlbjergvej

Ved ankomst fra Stejlbjergvej er kun øverste etage af boligen synlig og fremstår meget diskret. Herunder åbner boligen sig med tre forskudte og vinklede etager ned over den stejle grund mod syd-vest.
Boligen er flot indpasset på den terrænmæssigt udfordrende grund, som har et fald på 16 højdemeter. De forskudte etager med forskellige vinkler skaber flere terrasser og nicher med mulighed for læ og sol på forskellige tidspunkter, samt udsigt over Vejle Fjord.

Rækkehuse Tirsbæk Bakker, 1. etape 

Rækkehuse, Tirsbæk bakker
Rækkehuse, Tirsbæk bakker

Bebyggelsen er tilpasset området og skaber sammen med de omgivende bebyggelser en helhed med et ensartet og roligt udtryk. Rækkehusene danner gode og velproportionerede gade- og parkrum mellem bebyggelsen.
Boligerne har et enkelt udtryk med gode detaljer som fx variation i murværket. Der er fokus på gode uderum med flere store terrasser til hver bolig. De grønne fællesarealer har en god størrelse og er indrettet med enkeltstående træer, grupper af træer og variation i græsarealernes karakter, som giver et let afvekslende og indbydende udtryk.

Se tidligere års tildelte Vejle-priser

Sidst opdateret: 28. maj 2020