I Vejle ønsker vi at gøre vores natur mere vild. Derfor lader vi græsset gro nogle steder til gavn for naturen. Bor du i et boligområde, hvor I tænker, at græsset et sted med fordel kan vokse vildt, kan vi måske hjælpe med det.

Foto af langt græs med hvid okseøje i blomst
Foto af langt græs med hvid okseøje i blomst

Langt græs - Hvorfor?

Naturgræs med blomstrende urter er en vigtig fødekilde for pollen- og nektarsøgende insekter, såsom bier og sommerfugle. Desuden får jordrugende fugle ro til at ruge deres æg ud i det lange græs.
Græsset bliver ikke gødet, så på sigt kan der komme flere blomstrende urter, og det kraftige græs gror langsommere.

Langt græs i jeres område

Der er mulighed for at komme med ønsker til arealer i boligområder, hvor man kan lade græs og vilde urter gro til gavn for naturen i området. Der skal selvfølgelig stadig være områder, hvor man kan spille bold og lege. Men måske er der områder, der kan blive mere vilde, og hvor græsset kun slås én gang om året?

Skitse af område med længere græs
Skitsen viser et eksempel på, hvordan en græsplæne kan gøres mere varieret, når der er arealer med naturgræs, plads til boldbaner og klippede stier igennem området. Græsset kan holdes kortere ved veje, stier og private grunde. De lyse flader er græsplæne, de mørke flader er naturgræs.

Ønsk langt græs i dit område

Frist for ønsker

Indsendelse af ønske til klipning skal ske senest d. 1. november. Vej & Park vurderer arealet, og hvis ønsket kan godkendes, træder ordningen i kraft det efterfølgende år.

Indsend ønsker til langt græs på mail: vejogpark@vejle.dk

Sådan gør I:

Rammer

Det skal være en grundejerforening eller et lokalråd, der indsender et fælles ønske til længere græs i boligområder. Arealet kan være eksisterende naturgræsarealer eller arealer med klippede græsplæner. Det skal være en regulær, samlet flade på nogenlunde jævn grund. Arealet skal være på et område, som Vej & Park, Vejle Kommune, drifter.

Når ønsket er vurderet og godkendt, løber aftalen over 2 år, hvorefter aftalen kan revurderes og evalueres. I denne periode kan man ikke ændre, hvordan græsset bliver klippet af hensyn til de dyr og planter, der finder vej til arealet.

Her kan du komme til NetGIS, som viser dig de arealer, vi drifter i Vej & Park.

I kan vælge mellem to typer af naturgræs

Naturgræs, der klippes i foråret (april-maj)

Velegnet på næringsrige arealer, der skal udpines. Forsinker blomstringen, så den stækker sig over længere tid. Græsset er skjulested og hi for dyr og insekter om vinteren.

Naturgræs, der klippes i efteråret (september-oktober)

Tilgodeser forårsblomstringen og efterligner naturlig vintergræsning, hvilket giver lys til, at mange blomsterplanter kan spire. Fremmer lave blomstrende arter.

Sidst opdateret: