Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Storm­flods­stra­tegien i hø­ring

Vi skal sikrer Vejle mod havvandet. Vær med!

Det er afgørende, at vi får sikret Vejle by mod stigende havvand. Derfor har kommunen udarbejdet en stormflodstrategi, som peger på, hvordan vi kan gribe det an.

Vejle Kommune ønsker at skabe dialog om emnet og de mulige løsninger i perioden frem til 1. september 2020.

Stormflodsstrategi. Hent og læs hele strategien.

Stormflodsstrategien er i høring fra den 21. februar 2020 og frem til 1. september 2020. Som en del af høringen afholdes tre forskellige arrangementer. Det sker den 16. april, den 4. juni og den 23. august. Tid og sted bliver annonceret senere. Her bliver der lejlighed til at komme i dialog om stormflodsbeskyttelse via temaerne vand, natur og kunst.

En film om Vejles stormflodsstrategi

Hvad er Fjordbyen?

Fjordbyen er et særligt attraktivt område i Vejle, en ny bydel ved Vejle Havn med rekreative muligheder for alle, fra gåture og fiskeri, til leg og sejlads.

Fjordbyen er defineret ved den del af Vejle by, som ligger syd for jernbanen og som støder op til Vejle Fjord. Da Fjordbyen ligger særlig udsat i forhold til oversvømmelse, er klimasikring af byen og selve området en vigtig del af udviklingen. Stormflodssikringen skal tænkes smart, så den bidrager til udviklingen af Vejle by.

Ligesom Bølgen og Fjordenhus i dag tegner havnefronten i Vejle, er det vigtigt, at fremtidens stormflodstiltag og byudvikling indskriver sig i et billede af en smuk by, en by hvor kunst og arkitektur står højt på dagsordenen.

Fremtidens stormflodsbeskyttelse skal skabe stolthed og en fælles fortælling om Vejle, som understøtter integrationen af en ny bydel ved Vejle Fjord. Samspillet mellem oplevelser, kultur, kunst og arkitektur skaber identitet og et sammenhold i byen.

 

Fremtidens havneplads 2050
Havnepladsen - muligheder
Fjordbyens afgrænsning
Fjordbyens afgrænsning
Sidst opdateret: 09. september 2020