I Vejle skal byudvikling og stormflodsbeskyttelse gå hånd i hånd

Vejle er udpeget som et af 14 oversvømmelsestruede områder i Danmark. Det er derfor afgørende, at få sikret Vejle by mod stormflod og stigende havvand. Byrådet vedtog den 9. december 2020 en stormflodstrategi, som peger på, hvordan vi kan gribe det an. 

Stormflodsstrategi. Hent og læs hele strategien.

I denne film kan du høre nærmere om Vejles tilgang til stormflodsbeskyttelse.

En film om Vejles stormflodsstrategi

Under høringsperioden har kommunen arbejdet aktivt for at inddrage og informere borgerne om stormflodsstrategiens indhold og budskaber, både digitalt og fysisk i byen. Der er blevet opført en formidlingsinstallation på Havnepladsen, hvor man kan skabe sig en forståelse for oversvømmelseshøjder og koter. En kunstner har opført en række kunstværker langs med fjordkanten, for at bringe nye perspektiver på vand, fjord og natur.

Se nærmere i denne film.

Film om stormflodsbeskyttelse i Vejle

Idékonkurrencen Kanten

I 2020 afholdt Vejle Kommune den åbne idékonkurrence Kanten. Formålet med idékonkurrencen var at indsamle innovative, naturbaserede og kreative ideer på stormflodsbeskyttelse i Vejle. 1.præmie: ”Membranen” af landskabsarkitekterne Josephine Philipsen og Andres Hernandez Wiliamson og kunstner Luisa Brando

 

Hvad er Fjordbyen?

Fjordbyen er et særligt attraktivt område i Vejle, en ny bydel ved Vejle Havn med rekreative muligheder for alle, fra gåture og fiskeri, til leg og sejlads.

Fjordbyen er defineret ved den del af Vejle by, som ligger syd for jernbanen og som støder op til Vejle Fjord. Da Fjordbyen ligger særlig udsat i forhold til oversvømmelse, er klimasikring af byen og selve området en vigtig del af udviklingen. Stormflodssikringen skal tænkes smart, så den bidrager til udviklingen af Vejle by.

Ligesom Bølgen og Fjordenhus i dag tegner havnefronten i Vejle, er det vigtigt, at fremtidens stormflodstiltag og byudvikling indskriver sig i et billede af en smuk by, en by hvor kunst og arkitektur står højt på dagsordenen.

Fremtidens stormflodsbeskyttelse skal skabe stolthed og en fælles fortælling om Vejle, som understøtter integrationen af en ny bydel ved Vejle Fjord. Samspillet mellem oplevelser, kultur, kunst og arkitektur skaber identitet og et sammenhold i byen.

 

Fremtidens havneplads 2050
Havnepladsen - muligheder
Fjordbyens afgrænsning
Fjordbyens afgrænsning
Sidst opdateret: