Fjord­byen

En ny bydel i Vejle med rekreative muligheder for alle

Fjordbyen er et særligt attraktivt område i Vejle, en ny bydel ved Vejle Havn med rekreative muligheder for alle, fra gå-ture og fiskeri, til badning og sejlads.

Fjordbyen er defineret ved den del af Vejle by, som ligger syd for jernbanen og som støder op til Vejle Fjord. Da Fjordbyen ligger særlig udsat i forhold til oversvømmelse, er klimasikring af byen og selve området en vigtig del af udviklingen. Stormflodssikringen skal tænkes smart, så den bidrager til udviklingen af Vejle by.

Vejle skal sætte nye standarder for klimatilpasning

Syv nytænkende projekter fra i alt otte kommuner er valgt ud blandt 27 ansøgere til at få del i 6,75 mio. kr. fra ”Byerne og det stigende havvand”, som er et partnerskab mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania. I blandt de otte kommuner er Vejle blevet udvalgt med projektet ”Stormflodsbeskyttelse, der gror med byen”. Vejle Kommune har derfor modtaget 1,5 mio. kr. til Fjordby-projektet. Læs mere om projektet Stormflodsbeskyttelse, der gror med byen.

Fjordenhus Kirk kapitals nye bygning. Ligger ved havnen ude i vandet
Fjordenhus

Oversigt over udviklingen af havnen som den så ud oktober 2017.

Kort over Fjordbyen med beskrivelse af projekter
  • Kom tættere på Fjordbyen

  • Østbyen

    Østbyen - byfornyelse med sikring mod oversvømmelser.

  • Stormflodssikring

    Scenarier for stormflodssikring

  • Skyttehushaven

    Skyttehushaven anno 2017

Sidst opdateret: 17. september 2019