Mobilitet - og trængsel

Trængsel, CO2 udslip, gode trafikløsninger. Det er noget af det vi arbejder med i Vejle Kommune.

Flere og flere flytter til byerne, og dette giver øget pres på vejene. Vi oplever tit trængsel på vejene i de mest belastede tidsrum.

Samtidig er transporten, som vi kender den i dag, drevet frem af fossilt brændstof, og er dermed den største udfordring for drivhusgasudslippet og årsag til global opvarmning. 

Vi oplever i disse år en nettotilflytning af nye borgere, der alle er og skal føles sig velkomne. For at byen fortsat kan være attraktiv for tilflytterne, og for os der bor her i forvejen, skal byens bevægelser kunne opretholdes og afvikles tilfredsstillende. Det handler om transport af mennesker, af varer, beredskab osv. Det handler om byens ”flow”, og det handler om at øge byens Resiliens eller helt kort – det handler om byliv.

Mobilitetsprojekter i Vejle Kommune

Vejles supercykelsti 
Snart bliver det nemmere at suse i gennem Vejle fra øst til vest. Kontakt Gitte Fuhr for mere information. 

Sikker trafik
Vejle Kommune arbejder hele tiden med at forbedre trafiksikkerheden. Hvert år forberedes og afvikles en række trafiksikkerhedsprojekter. Kontakt Camilla Mølgaard for mere information.

LED i gadebelysning
Vejle Kommune skifter i disse år alle gadelamper ud med LED. En stor investering som giver en store besparelse i både CO2 og kroner og øre. Kontakt Poul Erik Wilhelm Larsen for mere information.

Intelligent trafikstyring 
Bedre styring af trafikflow i Vejle ved hjælp af mere intelligente lyssignaler. Kontakt Kajan Variyeswaran for mere information.

Alternative drivmidler
Vi kan reducere udslippet af CO2 ved at bruge alternative drivmidler. Vi arbejder med biogas til renovationsbiler. Brint og el til biler. Elcykler til at klare bakkerne. Kontakt Boris Schønfeldt for mere information.

Sidst opdateret: 29. maj 2018