Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Pro­jekt "Bedre Brug af Bygge­affald"

Fra byggeaffald til vækst

Vejle Kommune sætter fokus på fremtidens byggerier. Med projektet ”Bedre Brug af Byggeaffald” arbejder vi på, at mere byggeaffald bliver genanvendt 

Projektet er medfinansieret fra EU’s Regionalfond til bæredygtige løsninger. 

I dag bliver størstedelen af byggeaffaldet deponeret. Kun en lille del af det genanvendes. Ofte bliver materialer nedgraderet og benyttet i en sammenhæng, hvor de mister op til 90 % af deres originale værdi. F.eks. nedgraderes beton og mursten, når det bliver nedknust og brugt som fyldmateriale i nye veje.

Samarbejde mellem hele værdikæden

Med projektet er Vejle Kommune med til at fremme bæredygtig ressourceoptimering og cirkulær økonomi gennem nye samarbejdsformer mellem private små og mellemstore virksomheder og offentlige aktører. Projektet skaber nye samarbejder med deltagelse af aktører og interessenter, som arkitekter, bygherrer og nedrivere, der ikke normalt samarbejder direkte om byggeaffald. De udvikler smartere metoder og mere intelligente løsninger for at fremme den cirkulære økonomi inden for byggeaffald. Projektet understøtter samtidig nye innovative iværksættervirksomheder og innovative forretningsløsninger ved for eksempel at inddrage socialøkonomiske virksomheder, der kan spille en rolle i forhold til udsatte grupper i Vejle by til gavn for en social bæredygtighedsdimension.

Nyt værdiskabende projekt

Som en del af "Bedre brug af byggeaffald" er Vejle Kommune gået med i et samarbejde omkring pilotprojektet "Huset for livet". Idéen til pilotprojektet kommer fra bygningskonstruktør Jesper Sørensens, direktør i REXCON System ApS. Tanken bag projektet er at skabe en fusion af bæredygtige byggesten og nyeste teknologi bygget sammen i et selvforsynende hus. Huset skal fungere som en platform for afprøvning af måleudstyr og produkter i et selvforsynende format, og bliver bygget som et demonstrationshus i Green Tech Centers erhvervspark.

 

 

EU-Logo
Sidst opdateret: 18. juni 2021