Pro­jekt "Bedre Brug af Bygge­affald"

Fra byggeaffald til vækst

Vejle Kommune bliver foregangskommune, når vi sætter fokus på fremtidens byggerier. Projektet ”Bedre Brug af Byggeaffald” skal sikre, at mere byggeaffald bliver genanvendt 

Projektet er medfinansieret fra EU’s Regionalfond til bæredygtige løsninger. 

I dag bliver størstedelen af byggeaffaldet deponeret. Kun en lille del af det genanvendes. Ofte bliver materialer nedgraderet og benyttet i en sammenhæng, hvor de mister op til 90 % af deres originale værdi. F.eks. nedgraderes beton og mursten, når det bliver nedknust og brugt som fyldmateriale i nye veje.

Samarbejde mellem hele værdikæden

Med projektet ønsker Vejle Kommune at fremme bæredygtig ressourceoptimering og cirkulær økonomi gennem nye samarbejdsformer mellem private små og mellemstore virksomheder og offentlige aktører. Idéen er at skabe nye samarbejder med deltagelse af aktører og interessenter, som arkitekter, bygherrer og nedrivere, der ikke normalt samarbejder direkte om byggeaffald. De skal udvikle smartere metoder og mere intelligente løsninger for at fremme den cirkulære økonomi inden for byggeaffald. Samtidig skal projektet understøtte nye innovative iværksættervirksomheder eller innovative forretningsløsninger ved for eksempel at inddrage socialøkonomiske virksomheder, der kan spille en rolle i forhold til udsatte grupper i Vejle by til gavn for en social bæredygtighedsdimension.

Praktisk information

Vejle Kommune har henover foråret 2017 været i gang med en undersøgelsesproces, hvor der blev rundsendt spørgeskemaer til virksomheder i og omkring byggebranchen i kommunen. Rapporten fra denne undersøgelse kan læses her. Med spørgeskemaet sendtes samtidig en invitation til at være involveret i projektet fremadrettet. Den fremadrettede proces blev skudt i gang med et kickoff møde i starten af oktober 2017 efterfulgt af udviklingssamarbejde fra start 2018. 
Igennem dette samarbejde blev interesserede virksomheder introduceret for nye løsninger og samarbejder inden for den cirkulære økonomi.  Formålet var at disse samtaler skulle munde ud i et antal konkrete projektidéer, koncepter eller business cases, som skal føre frem til nye produkter eller løsninger for enten de etablerede SMV’er eller eventuelt i nye iværksætter-virksomheder eller nye joint venture virksomheder. Det er efterfølgende blevet muligt for virksomhederne at søge økonomisk støtte fra en projektpulje, med afsæt i disse projektideer. To virksomheder har allerede søgt og modtaget støtte.  Projektpulje er stadig åben. Information og krav samt ansøgning sker via nedenstående link. Ansøgningerne bliver behandlet løbende. 
Sideløbende med dette afholder vi en række gå-hjem møder med inspiration om cirkulær økonomi. Det første blev afholdt i december 2018 med fokus på nedrivning generelt og Vejle Kommunes pavillonprojekt som lokal case. Der vil blive afholdt flere gå-hjem møder i løbet af forår/sommer 2019. Information følger.

EU-Logo
Sidst opdateret: 19. december 2018