Pro­jekt "Bedre Brug af Bygge­affald"

Fra byggeaffald til vækst

Kick-off på projekt "Bedre brug af byggeaffald"

INVITATION TIL KICK OFF - Tilmelding til Emil Møller Jønsson. E-mail - emimj@vejle.dk


Projektet er støtte af
Logo for den Europæiske Fond for Regional udvikling

Vejle Kommune bliver foregangskommune, når vi sætter fokus på fremtidens byggerier. Projektet ”Bedre Brug af Byggeaffald” skal sikre, at mere byggeaffald bliver genanvendt 

Projektet er medfinansieret fra EU’s Regionalfond til bæredygtige løsninger. 

I dag bliver størstedelen af byggeaffaldet deponeret. Kun en lille del af det genanvendes. Ofte bliver materialer nedgraderet og benyttet i en sammenhæng, hvor de mister op til 90 % af deres originale værdi. F.eks. nedgraderes beton og mursten, når det bliver nedknust og brugt som fyldmateriale i nye veje.

De fire faser i projektet
De fire faser i projektet

Samarbejde mellem hele værdikæden

Med projektet ønsker Vejle Kommune at fremme bæredygtig ressourceoptimering og cirkulær økonomi gennem nye samarbejdsformer mellem private små og mellemstore virksomheder og offentlige aktører. Idéen er at skabe ’udviklingsrum’ med deltagelse af aktører og interessenter, som arkitekter, bygherrer og nedrivere, der ikke normalt samarbejder direkte om byggeaffald. De skal i en række innovationslaboratorier udvikle smartere metoder og mere intelligente løsninger for at fremme den cirkulære økonomi inden for byggeaffald. Samtidig skal projektet understøtte nye innovative iværksættervirksomheder eller innovative forretningsløsninger ved for eksempel at inddrage socialøkonomiske virksomheder, der kan spille en rolle i forhold til udsatte grupper i Vejle by til gavn for en social bæredygtighedsdimension.

Praktisk information

Vejle Kommune har henover foråret været i gang med en undersøgelsesproces, der i løbet af nogle uger vil munde ud i at der rundsendes spørgeskemaer til virksomheder i og omkring byggebranchen i kommunen. Med spørgeskemaet sendes samtidig en invitation til at være involveret i projektet fremadrettet. Den fremadrettede proces er i første omgang et kickoff møde i slutningen af august efterfulgt af nogle innovationslabs hen over efteråret.
Igennem disse innovationslabs vil virksomhederne blive introduceret for nye løsninger og samarbejder inden for den cirkulære økonomi.  Formålet er at disse innovationslabs skal munde ud i et antal konkrete projektidéer, koncepter eller business cases, som skal føre frem til nye produkter eller løsninger for enten de etablerede SMV’er eller eventuelt i nye iværksætter-virksomheder eller nye joint venture virksomheder. De fremkomne forslag til forretningsplaner kan efterprøves i samarbejde med Business Vejle. Det bliver efterfølgende muligt for virksomhederne at søge økonomisk støtte fra en projektpulje.

Sidst opdateret: 21. november 2017