Bedre Brug af Byggeaffald - Projektpulje

EU

Ved udvælgelsen af ansøgere til innovationslaboratorierne under indsatsen for at øge antallet af nye innovative virksomheder, der ønsker at deltage i projektet skal kommunen lægge vægt på:

  • At det fremgår helt klart i en virksomheds ansøgning, hvilke aktiviteter der skal støttes.
  • At der opstilles en klar og om muligt evidensbaseret effektkæde, som forklarer, hvordan ansøgers aktiviteter konkret vil bidrage til bæredygtig grøn byudvikling og flere innovative virksomheder, herunder hvordan den regionalfondsfinansierede indsats skal øge andelen af innovative SMV’er og adressere miljømæssige udfordringer i Vejle, som en del af strategien for den samlede integrerede eller byplanmæssig indsats i Vejle.
  • At udviklingen af metoder og/eller teknologier på ansøgningstidspunktet er så fremskreden, at der kun i begrænset omfang skal gives støtte til udvikling.
  • At udviklingen af metoder og/eller teknologier på ansøgningstidspunktet er så fremskreden, at testfasen kan igangsættes senest et år efter projektstart.
  • At ansøger beskriver, hvordan de aktiviteter som Regionalfonden skal støtte, hænger sammen med den integrerede bystrategi.
  • At ansøger beskriver, hvordan den integrerede bystrategi implementeres, herunder særligt de aktiviteter, der finansieres af Regionalfonden.

 

Ansøgninger sendes til projektlederen. Kontaktoplysninger ses til højre. De projekter der får tildelt støtte kan vælge udfra konsulentliste. Hvis du som virksomhed er interesseret i at komme på konsulentlisten, kontakt ligeledes projektlederen.

Sidst opdateret: 19. december 2018