Vi reno­verer Skytte­hus­haven

I løbet af 2018-2019 renoverer vi Skyttehushaven - med respekt for havens historie og sjæl. A.P Møller Fonden har doneret 25 mio. kr. til renoveringen af haven. Vejle Kommune har bidraget med 5 mio. kr. til istandsættelse af havens bygninger og 2 mio. kr. til renoveringen af haven. Anlægsarbejdet vil ske i etaper, så haven stadig kan bruges til gåture, leg og arrangementer hele året. Vi glæder os til at indvie haven sammen med jer alle!

I 2015 er det 100 år siden, at Skyttehushaven blev offentlig tilgængelig. I 1915 overtog Vejle Kommune stedet fra Vejle Skyttelaug, og lige siden har det været et folkeligt udflugtsmål. 

Nu er det tid til at puste nyt liv i området, der også skal sikres i forhold til klimaudfordringer. 

Vi forventer at kunne indvie den nyrenoverede Skyttehushave i foråret/forsommeren 2019.

Her er lidt om det, som kommer til at ske i Skyttehushaven:

 • Vi laver 8 nye grønne rum hvor der er plads til flere og nye muligheder for ophold og leg i haven og ved vandet.
 • Vi etablerer en ny scene med plads til musik, teater, madpakker og fjordkig.
  Vi rykker den nye scene tættere på fjorden og giver plads til mange former for optrædener og oplevelser.
  Scenen bygges op af en trækonstruktion, der mimer træernes stammer, grene og kroner.
  Gennem scenens bagstykke vil der være kig til fjorden. Der bliver to siderum - et til de optrædende og et der kan bruges som shelter og ly. På alle sider af scenen bliver der mulighed for at sidde og nyde kigget ud over haven og fjorden.
 • I haven vil nye stier med knuste muslingeskaller binde haven og fjorden sammen på ny. På hovedstierne lægges slotsgrus, som er en særlig belægning,  der er med til at øge tilgængeligheden for havens brugere. 
 • Langs fjorden bliver der mulighed for at komme helt tæt på vandet
 • Vi laver nye legemuligheder med bl.a. en ny hasseltunnel, en vild skovrutchebane, trædesten, klatrestammer og et svingetræ

Her kan du se plancher med skitser af  projektet. Plancherne finder du også ved Skyttehushaven. 

Du kan allerede nu gå tur langs vandet ved Skyttehushaven. Den nye scene er også ved at blive opført. Så tag en tur forbi, og følg arbejdet i haven. 

Luftfoto af Skyttehushaven
Luftfoto af Skyttehushaven set fra fjorden
Sidst opdateret: 11. december 2018