Slusen på Omløbsåen i Vejle by er både et byrum, et kloakprojekt og et klimaprojekt.

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har i fællesskab skabt det byrum, sluse- og pumpebygværk på Omløbsåen i Vejle by, som blev indviet i november 2016.

Formålet med anlægget er at beskytte erhverv og boliger i området mod de store oversvømmelser ved f.eks. stormflod og skybrud. Og siden indvielsen har anlægget vist sit store værd og forhindret meget vand i Vejles gader.

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har i fællesskab skabt det byrum, sluse- og pumpebygværk på Omløbsåen i Vejle by, som blev indviet i november 2016. Formålet med anlægget er at beskytte erhverv og boliger i området mod de store oversvømmelser ved f.eks. stormflod og skybrud. Og siden indvielsen har anlægget vist sit store værd og forhindret meget vand i Vejles gader.

Sluse- og pumpeanlægget betyder helt konkret, at når Vejle udsættes for stormflod og skybrud, dvs. når havvandet presses op i åerne, og/eller når det regner meget kraftigt, så kan sluse- og pumpeanlægget sænke vandstanden i Omløbsåen. Det betyder, at vi kan undgå mange af de oversvømmelser langs åen, som Vejle tidligere har været præget af. Slusen kan nemlig holde havvandet ude, og pumperne kan pumpe vandet fra Omløbsåen over i Sønderåen, når sluserne er lukkede.

Især i Aagade og den vestlige del af byen har der tidligere været store problemer, når vandet fra Vejle Fjord pressede sig ind i å-løbet. Når vandet kommer op omkring 1,30 meter over normal vandstand, begynder det nemlig at løbe over å-bredden og ind på veje og i kældre, og hvor det ellers kan finde hen. Ved at lukke slusen, så beskytter vi de udsatte områder.

Spændende byrum
Udover at være et klassisk, teknisk bygværk, er sluse- og pumpebygværket også et spændende byrum, som giver noget ekstra til bybilledet

SLA Arkitekter har hjulpet Vejle Kommune med at skabe byrummet omkring sluse- og pumpebygværket, så at naturen i ådalen knyttes tættere til byen og selve strøget i form af et repos og en flydebro. Flydebroen er tænkt som et socialt miljø, hvor bl.a. kanoer og kajakker kan lægge til. Repoet er tænkt som et sted, hvor byens borgere kan tage en pause fra indkøbene. Via flydebroen og repoet kan man komme helt tæt på vandet og se, hvordan sluse-anlægget fungerer.

En fælles mission
Idéen med at kombinere et kloakprojekt og et klimaprojekt opstod i 2013 under et fælles møde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S på grund af fælles udfordringer i forbindelse med kloakforsyningens serviceniveau og klimaforandringer generelt. Der blev hurtig skabt enighed om, at sluse- og pumpebygværket var den rigtige løsning for begge parter. Byrådet vedtog projektet, og i efteråret 2013 blev det sat i gang.

Hele anlægget har kostet ca. 45 mio. kr. men har altså også på få år tjent mange penge ind i sparede skader ved oversvømmelser. Og rigtig mange andre kommuner har vist interesse for projektet og har været på besøg for at høre mere.

Slusen i Vejle
Slusen i Vejle i drift
Slusen i Vejle
Slusen i Vejle
Slusen i Vejle
Slusen i Vejle
waves-spotbox

Rosborg - ny bydel i Vejle

Rosborg - ny bydel

Bekræftelse på tilmelding

Du er tilmeldt Vejle Kommunes boligkonference "Nye boliger på landet". Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding til konference "Nye boliger på landet"

Email er ikke korrekt angivet.
Nummeret er ikke korrekt.
Angiv venligst by og postnummer du/virksomhed/organisation kommer fra.
Vær synlig hele dagen på konferencen med en stand. Matchzonen er åben fra kl. 14 til 15. Stande er opsat som standard af Vejle Kommune. Jeg vil gerne vide mere om stande: Kontakt Lotta Tiselius CHMTI@vejle.dk, 76 81 24 01

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}
Sidst opdateret: