Slusen i Vejle

Klimaprojekt i Vejle. Slusen er med til at holde vandet ude af Vejle by og den er et mødested om sommeren, hvor man kan nyde solen og åen.

Hvad: Projektet skal minimere risikoen for oversvømmelse i en del af Vejle midtby, ved ekstrem regn, stor vandføring i Grejs Å, ved højvandstand i fjorden og stormflod.

Hvordan:  Etablering af sluse- og pumpestation samt nyt byrum ved Omløbsåens udløb til Vejle Å og etablering af fordelingsbygværk ved Abelones Plads. 

Hvornår: 2014 -2016

Partnere: Vejle Spildevand og Vejle Kommune, DHI, Aalborg Universitet, SLA-Arkitekt, Cowi, entreprenører, borger m.fl.

Projektejer: Vejle Kommune - Natur- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg

Projektøkonomi:  35 mio. kr. teknisk anlæg, plus 6,8 mio. kr. til byrum

Projektudvikler:  Ulla Pia Gertsen, Camilla Jørgensen

Kontaktperson: Poul Landsfelt

Sidst opdateret: 03. januar 2018