Tiny house livsstilen er på vej frem - også her i Vejle Kommune, og derfor er vi nu i gang med at udvikle boligområder særligt til Tiny Houses.

Tiny house
Tiny house Foto: Grobund
Tiny house
Tiny house Foto: Grobund
Tiny house
Tiny house Foto: Grobund

Vejle Kommune ønsker et bredt og mangfoldigt boligudbud, med fokus på kvalitet, bæredygtighed og gode boligområder. Der skal være boliger for alle typer af vejlensere og mulighed for nye boligtyper. Desuden arbejder Vejle Kommune for mere bæredygtig planlægning, byudvikling og byggeri. Derfor har Vejle byråd i budgetforliget for 2021 besluttet, at skabe mulighed for ny boligudvikling med udgangspunkt i konceptet tiny houses.

Om tiny houses

 • Hvad er et tiny house?

  Et tiny house er ikke en fast defineret størrelse, men karakteriseres ofte som et hus med en størrelse på mindre end 45 m2. Der skelnes mellem minihuse eller kompaktparceller på ca. 100-50 m2 og mikrohuse, der kan være fra ca. 50 m2 og helt ned til 10 m2. Husene er en helt anden størrelse i forhold til de boliger, mange er vant til. Her handler det derfor om, at få alle vigtige funktioner i et hjem rykket ind på mindre plads, mens det overflødige skæres fra. Det er en boligform hvor hvert kvadratmeter udnyttes til fulde, med praktisk og funktionsdygtig inventar. Husene er ofte bygget på en måde, så de kan flyttes – enten på sættevogn eller på deres egne hjul.

 • Tiny House bevægelsen

  Tiny House bevægelsen er en arkitektonisk og social bevægelse, der opstod i Amerika sidst i 90’erne. Men bevægelsen har vokset sig stor siden finanskrisen i 2008 og er også nået til Danmark. Tiny house livsstilen handler om at bo småt, og kan ses som et modsvar til en tendens vi har set igennem mange år - Nemlig at vores huse bliver større og dyre, samtidig med at den gennemsnitlige husstand bliver mindre. Siden 1956 er størrelsen på et nybygget parcelhus næsten fordoblet og et typisk nyopført parcelhus er på over 150 m2.

 • De grundlæggende principper for tiny house bevægelsen handler primært om tre ting:

  Bæredygtighed

  Bæredygtigheden i tiny houses kommer især til udtryk i et væsentligt reduceret materialeforbruge ved opførelse og mindre energiforbrug til driften. Nogle tiny houses kan være off-grid, og kræver slet ingen forsyning. I Danmark er der krav om en vis grad af forsyning, men man kan f.eks. få grøn strøm fra solceller på taget. Tiny houses bygges ofte i træ og andre byggematerialer med et lavt co2-aftryk, som ikke er så almindelige i dag. Det kan være isolering af papiruld, halm, eller fåreuld, genbrugstegl, ubrændt ler, diverse restprodukter fra industrien m.m.

  Mange der ønsker at bo i et tiny house, ønsker at bo tæt på naturen, men også relativt tæt på byen, så man ikke behøver have en bil. Derudover kan det, at bo i et tiny house være med til at begrænse beboernes forbrug af andre varer som tøj, elektronik, legetøj og andre varige forbrugsgoder - simpelthen fordi der ikke er plads til at opbevare overflødige ting.

  Økonomisk frihed

  En højere grad af økonomisk frihed eller uafhængighed gør tiny house livsstilen attraktiv for mange. En mindre bolig giver færre boligudgifter. Der er mindre at opvarme, mindre at møblere, mindre at vedligeholde, mindre at betale for. Måske kan man endda eje sin egen bolig, uden at tage et boliglån. Eller man kan bruge de sparede penge på oplevelser. Mere tid og fritid, større frihed i budgettet og mulighed for at træde ud af et liv i ”hamsterhjulet” er for mange en af de største årsager til at nedskalere.

  Less-is-more filosofien

  Tiny house livsstilen handler for mange også om et generelt fokus på et mindre materialistisk liv. Det er godt for privatøkonomien og for miljøet. Med mere tid på hånden, er der også mere tid til andre glæder i livet. Som Sokrates engang sagde – ”Hemmeligheden bag lykke, ser du, findes ikke i at søge mere, men i at udvikle kapaciteten til at nyde mindre." Et tiny house kan være en måde at skabe et liv eller en identitet, hvor der lægges vægt på andre værdier end det materielle. Begrebet ”less is more” er baseret på værdien af enkelhed og minimalisme, og at du ved at have mindre værdier kan skabe et liv med mere værdi.

Hvor må man bo i et tiny house?

Der gælder de samme regler for tiny houses, som for alle andre enfamiliehuse i Danmark. Mange ønsker at bygge et tiny house på hjul og placere det et sted ude i det åbne land – f.eks. på en mark, i en skov eller ved at leje lidt jord fra en ejendom på landet. Det er dog ikke lovligt. Planloven forhindre spredt bebyggelse i det åbne land, og skaber en klar grænse mellem by og land ved at sikre, at byudvikling sker i byerne. Der må desuden kun være en boligenhed på hver ejendom, med mindre der er tale om rækkehuse og dobbelthuse. Det betyder at man ikke må etablere en bolig på en ejendom, hvor der allerede er en bolig. F.eks. må man heller ikke stille et tiny house i baghaven i et villakvarter.

Men hvor må man så placere sit tiny house?

Du har som udgangspunkt kun mulighed for at opføre dit tiny house på en helt almindelig villa byggegrund. Man kan også rive en eksisterende bolig ned på en grund, og opføre et tiny house i stedet for. Men det er hverken billigt eller bæredygtigt at nedrive eksisterende bygninger for at bygge nyt, fordi materialerne sjældent kan genbruges.

Mange ønsker ikke at bo i deres tiny house i et villakvarter. Både fordi det måske ikke er de omgivelser man drømmer om, og fordi grunden er meget større og dyre end hvad man ønsker. Derfor arbejder Vejle Kommune på at lave 1-2 boligområder der er særligt planlagt til tiny houses. Ud fra en brugerundersøgelse med over 300 deltagere og sammen med en arbejdsgruppe af borgere, der ønsker at bo i et tiny house, arbejdes der på at skabe 1-2 boligområder der opfylder så mange ønsker og behov som muligt.

 • Opsamling af brugerundersøgelsen

  • Området skal ligge naturskønt
  • Området skal ligge i cykelafstand til Vejle By –max 10 km væk
  • Grundene skal være mellem 200 og 400 m2–gerne blandede størrelser
  • Små grunde og store fællesarealer
  • Boligerne må være op til 80 m2
  • Området skal rumme en divers arkitektur
  • både selvbyg og præ-fab
  • Der skal være et fælleshus
  • Bæredygtighed er vigtigt for deltagerne
  • Økonomisk uafhængighed er vigtigt for deltagerne

Ny Rosborg – Bæredygtig bydel med plads til tiny houses

Et af de områder der udvikles til tiny house bydel, er en del af byudviklingsprojektet Ny Rosborg, og ligger mellem Vejledalen og Bindeballestien/Vestre Engvej. Der arbejdes på at finde et mere område lidt længere uden for byen.

Udviklingsplan for Ny Rosborg
Udviklingsplan for Ny Rosborg

 • Ny grøn bydel med fokus på bæredygtighed, resiliens og fællesskab

  skabes gennem et ambitiøst og tæt samarbejde med borgere, interessenter og investorer. Ny Rosborg opføres i grænselandet mellem Vejle Ådal og Vejle midtby og opføres som holme, der skabes på naturens præmisser. Både i og mellem holmene sikres der plads til leg, bevægelse og regnvandshåndtering. Hver holm får deres egen karakter – her bliver bl.a. plads til en med tiny houses.

 • Rammelokalplan

  Der er vedtaget en rammelokalplan for Ny Rosborg. Rammelokalplanen er en overordnet plan for området, og giver ikke byggeret. Der skal stadig skrives og vedtages almindelige lokalplaner for alle delområderne.

  Tiny house boligområdet består af et areal på ca. 21.000 m2. I rammelokalplanen for tiny house området er beskrevet nogle bestemmelser, som den fremtidige lokalplan skal lægge sig op ad. De overordnede bestemmelser for grunden foreløbigt er:

  • Eksperimenterende byggeri i form af tinyhouses + mindre liberalt erhverv + fællesfaciliteter
  • Op til 2 etager – max. 6 meter høj
  • Bebyggelsesprocent på 20 – dog max 60 m²
  • Overvejende træbyggeri
  • Mulighed for solceller på tagene
  • Naturligt hjemmehørende arter af træer og buske suppleret af frugttræer
  • Underlagt forsyning fra vandværk samt spildevandsplanen

  Der kan komme yderligere eller andre bestemmelser i lokalplanen, men de skal som udgangspunkt overholde bestemmelserne i rammelokalplanen.

Kan man leje en grund?

Det er endnu ikke besluttet om grundene bliver udbudt til salg eller til leje. Det er mest sandsynligt at grundene bliver udbudt til salg, da det er en stor administrativ opgave at udleje grunde. Vejle Kommune undersøger i øjeblikket hvilket prisleje byggegrunde til tiny houses kan udbydes til.

Skal tiny houses overholde bygningsreglementet?

Da et tiny house er helårsbeboelse, skal det overholde bygningsreglementet for enfamiliehuse. Man kan bygge et tiny house selv, man kan hyre nogen til at bygge det for sig eller man kan købe et præfabrikeret hus der bliver leveret. I alle tilfælde kræver det en byggetilladelse at opføre et tiny house. Et tiny house skal leve op til de samme dokumentations- og energikrav som alle andre boliger til helårsbeboelse. Derfor kan det være en god ide at få hjælp af en rådgiver, før du går i gang med et byggeprojekt.

Der er mange der tror det ikke er muligt at bygge et tiny house der lever op til bygningsreglementet. Derfor arbejder Vejle Kommune på at lave en længerevarende udstilling af tiny houses, som lever op til byggelovgivningen. Udstillingen kommer sandsynligvis til at være ude på grunden ved Ny Rosborg.

Kan jeg komme på en liste?

Vejle Kommune har ikke en liste, hvor man kan bliver skrevet op hvis man er interesseret i en grund. Du kan kontakte salha@vejle.dk eller sorne@vejle.dk, hvis du har lyst til at være med i arbejdsgruppen eller gerne vil høre mere.

Følg med

Fremadrettet kan du følge udviklingen af projektet på platformen Citizenlab. Her har du også mulighed for at tage del i debatten, stille spørgsmål eller komme med gode råd. 

Du kan også følge med på Facebook via gruppen ”Tiny houses Vejle.”

Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du skrive til salha@vejle.dk eller sorne@vejle.dk

Sidst opdateret: