Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Vejle by

Vejle by har over de seneste år fået en række lokalråd. En velprøvet idé fra kommunens landdistrikter kommer derfor til Vejle by nu. Kommunen vil sammen med lokalrådene tilbyde lokalt engagerede borgere en møderække om, hvordan man skaber udvikling af lokalsamfund.

Hvis du vil gøre noget for dit lokalsamfund, tilbyder kommunen en møderække, hvor du sammen med andre med samme interesse kan gøre en forskel. 

Første kursusdag er torsdag den 10. oktober kl. 17.00-21.30 og fortsætter tre torsdage henover vinteren og foråret. Tyge Mprtensen fra Landsbyhøjskolen er tovholder sammen med lokalrådene. 

I løbet af de første to møder vælger man et relevant og vigtigt indsatsområde i sit lokalsamfund, som der arbejdes med som case til de efterfølgende møder. 

Læs mere om lokale udviklingsagenter i Vejle by. 

 

Tilmelding

Møderne er gratis, men kræver tilmelding. Tilmelding sker via dit lokalråd: 

  • Vestbyens lokalråd v/ Tove Knudsen, tlf: 60 35 06 42
  • Bredballe Strand lokalråd v/Ole Harrit, tlf: 40 34 90 22
  • Grønlandsvejens lokalråd v/Marie France White, tlf: 26 34 62 23
  • Grundet lokalråd ved Borger Kristoffersen, tlf: 21 97 97 52

    Du kan også sende en mail til Tyge Mortensen på tygemortensen@gmail.com
Sidst opdateret: 09. oktober 2019