Ingen unge i Vejle Kommune skal føle sig ensomme eller slås med problemer alene. Det er i korte træk visionen i et toårigt projekt for unge mellem 15 og 25 år, der står i en sårbar situation.

Mød Simon i Cafeen, der er et af tilbuddene i Ungeuniverset

Fællesskaber, viden, inspiration og peer to peer er midlerne.


Projektet skal forebygge ensomhed, stress, angst, let misbrug og andre psykiske samt sociale udfordringer hos unge. Målet er at udvikle metoder, der fører til større mental trivsel og vise vejen til meningsfulde fællesskaber.

Ungeuniverset består af fire tilbud

 • UNGECAFEER
  Et uformelt og inkluderende caféfællesskab mellem unge. Der er fysiske og virtuelle cafeer, foruden gåfællesskaber.
  Læs mere om ungecafeerne på Ungeuniverset.vejle.dk

 • UNGECOLLEGE
  Workshops og netværksgrupper, hvor du kan få ny inspiration og viden og konkrete værktøjer til at håndtere ungdomslivets udfordringer – især når livet er svært.
  Læs mere om tilbuddene i Ungecollege på Ungeuniverset.vejle.dk

 • UNGEASSIST
  Ungeassist er frivillige unge-peers, der har lært at tackle sociale eller psykiske udfordringer. Som unge-peer kan du, i en afgrænset periode, blive matchet med en frivillig unge-peer. Peer- parret kan udover værdifulde snakke også være sammen om fx i fritids-, idræts-, hverdags- eller uddannelsesrelaterede aktiviteter.
  Læs mere om Ungeassist på Ungeuniverset.vejle.dk

 • GØR EN FORSKEL – som frivillig
  Det er muligt at blive frivillig i ungeuniverset. Som frivillig har du mulighed for at blive unge-peer, underviser, frivillig i cafeen og herigennem gøre en værdifuld indsats med at styrke trivslen hos unge i Vejle.
  Fællesskaberne opstår i mødet ung til ung og herigennem udveksles viden, inspiration, erfaringer og kompetencer, der gør det nemmere at håndtere udfordringer i alle afskygninger.
  Læs mere om at være frivillig på Ungeuniverset.vejle.dk

 

Projektets vision er…

 • at alle unge, som oplever sociale eller personlige udfordringer i livet, skal have let og gratis adgang til tilbud, hvor de kan møde andre unge – og være en del af fællesskaber, der giver energi og glæde
 • at alle unge får mod på at søge hjælp, viden og redskaber og har et sted at søge hjælp, når der er brug for det
 • at det at være sårbar, kan være en styrke og ikke behøver være et tabu
 • at vi skaber et ungdomsmiljø, hvor det er okay at tale om det, der er svært at alle unge føler, at de er noget værd og har noget at byde ind med.

Organisering


Pilotprojektet er bredt forankret mellem flere forvaltninger: Kultur og Sundhed, Børn & Unge samt Velfærd. Involvering af målgruppen spiller en væsentlig rolle i projektets udvikling og afprøvning af tilbud.

Baggrund

Der er en tendens til, at flere og flere unge mellem 15 og 25 år føler sig uden for etablerede fællesskaber og er ramt af mistrivsel. Det viste Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017. I Vejle-tal svarer det til 900 unge mænd og 1700 unge piger.

Den Nationale Sundhedsprofil viser en stigende tendens til ensomhed, hvor flere unge mellem 15 og 25 år er uden for etablerede fælleskaber og er ramt af mental mistrivsel.

 

Vil du vide mere?

Marianne Neerholt Projektleder - Ungeuniverset
Send e-mail mobil 23 74 52 64
Sidst opdateret: