Fremtidens haller

Vi udvikler fleksible idrætsfaciliteter med plads til alle. Vi vil bruge 2017 og 2018 til at sætte gang i konkrete udviklingstiltag på baggrund af hal- og kapacitetsanalysen og den proces, der har været, med at involvere mange brugere og interessenter ift. idrætsfaciliteterne.

9 indsatsområder

Vi vil:

  1. etablere en fælles hjemmeside og IT-platform til styrkelse af markedsføringen og tilgængeligheden af de aktiviteter, der finder sted i foreningerne og idrætsfaciliteterne

  2. udvikle nye procedurer for reservation af lokaler og idrætshaller herunder integration af onlinebooking og mulighed for lokalereservationer for ikke grupper, der ikke er organiseret i foreninger

  3. identificere tiltag, der kan hjælpe og støtte idrætsfaciliteterne og foreningerne med at sætte nye innovative aktiviteter i gang

  4. udarbejde ens standarder for kontoplaner og regnskabsprincipper for de selvejende idrætsfaciliteter

  5. sikre nemmere adgang til de kommunale og selvejende idrætshaller for selvorganiserede/fleksible grupper

  6. Kompetenceudvikle frivillige og ansatte for at sikre den videre udvikling af idrætsområdet

  7. Renovere og modernisere idrætshallerne, så vi bringer dem op til moderne standard

  8. igangsætte udviklingsprocesser for Nørremarkshallen og Søndermarkshallen i Vejle for at udvikle stærke lokale idrætsmiljøer tilpasset beboerne i områderne
  9. formulere udviklingsplaner for alle idrætsfaciliteter med udgangspunkt i de nye tilskudsmodeller og minimumskrav med størst muligt driftsansvar placeret ved den enkelte facilitet.

Oplæg fra workshop om fremtidens idrætsfaciliteter 9. februar 2017

Idræt i Nørremarkshallen
Sidst opdateret: 24. februar 2017