Fremtidens idrætsfaciliteter i Gauerslund og Give

I Vejle Kommunes budget for 2018 er der afsat 500.000 kr. til ”Ideudvikling af udviklingsplaner for idrætsfaciliteter” i Gauerslund og Give. Opgaven blev sendt i udbud, og MOVE Arkitektur blev valgt som rådgiver. Ud over at designe og facilitere processen skal MOVE udarbejde en helhedsorienteret udviklingsplan for fremtidens idrætsfaciliteter i de to lokalområder samt et ideoplæg på en konkret facilitet. Udviklingsplanerne skal forholde sig til geografi og demografi, fremtidens haller, byudvikling og udviklingen inden for fremtidens idræt. Udviklingsplanerne for de to lokalområder udarbejdes i en brugerinddragende proces, hvor visioner, ønsker og behov drøftes. Processen bygger på et samarbejde  mellem forvaltninger, rådgiver, foreninger, brugere og lokalråd.  Den endelige udviklingsplan for hvert lokalområde forventes færdig i oktober 2018.

Referater fra møder

Se referat fra første projektgruppemøde Give den 15. maj 2018

Se referat fra borgermøde i Gauerslund den 29. maj 2018

Se referat fra workshop 2 i Give den 21. juni 2018

Se referat fra workshop 2 i Gauerslund den 27. juni 2018

Se bilag til referat fra workshop i Gauerslund  den 27. juni 2018, idrætsaktiviteter

Se bilag til referat fra workshop i Gauerslund  den 27. juni 2018, ikke idrætsaktiviteter

Se opsamling fra studietur Give 2. september 2018

Se opsamling fra studietur Gauerslund 8. september 2018

Se opsamling fra skoleworkshoppen Give

Se opsamling fra skoleworkshoppen Gauerslund

Sidst opdateret: 03. oktober 2018