EU Life-projekter: Dragonlife og SMARTNatura

EU financierer en stor del af indsatsen med at beskytte og genoprette naturen i Danmark. Det sker blandt andet igennem EU Life-ordningen, der har til formål at understøtte natur- klima- og miljøforbedrende initiativer over hele EU. Vejle Kommune deltager foreløbigt i to store EU Life-projekter

Løgfrø
Udsætning af juvenil løgfrø ved Tinnet Krat - Dragonlife
Sidst opdateret: 10. april 2018