Vejle Kommune er rig på spændende natur og flotte landskaber. Oplev nogle af de fine naturområder og sjældne dyr og planter i denne lille film , der bringer dig ud i de smukke skræntskove der omkranser byen. Du får også et kig ud i Vejle-og Egtved Ådale og i Grejs Ådalen.

Moser, enge og overdrev, danner de fineste mosaiker af værdifulde naturarealer og her finder du en række sjældne arter. Længst mod vest møder du smeltevandslandskabet, hvor Randbøl Hede strækker sig over 750 ha – et stort steppelandskab så langt øjet rækker. Længst mod nord på den jyske højderyg har Danmarks to største åer deres udspring – Skjern Å og Gudenåen. Også her, i mødet mellem det østjyske og vestjyske finder du en rig natur med enge, moser, overdrev, søer, heder, plantager og egekrat.

Sidst opdateret: