Her kan du se alle de forundersøgelser, vi har lavet. Forundersøgelserne skal vise, om det giver mening af lave et vådområde-projekt i et område. Landbrugsstyrelsen og EU giver økonomisk støtte til alle forundersøgelser.

Forundersøgelse til vådområde-projekter

 • Forundersøgelser afsluttet i 2017

  • Ødsted Bæk

   Vådområde nær Ødsted Bæk. Vejle Kommune har i 2015 og 2016 arbejdet med en supplerende forundersøgelse på et vådområdeprojekt ved Ødsted Bæk med henblik på at finde en løsning, der kunne føre til en realisering af projektet. Forundersøgelsen har vist, at der er nogle udfordringer, nemlig at der var et højt fosforindhold i jorden og at der var nogle nøglelodsejerne, som ikke var interesseret i at gå med i projektet. Det er derfor for nuværende besluttet, ikke at gå videre med projektet.

   Kort over område til forundersøgelse ved Ødsted Bæk

   

  • Jerlev

   Vådområde ved Jerlev. Vejle Kommune har i perioden 2015-2017 arbejdet med en teknisk forundersøgelse for et vådområdeprojekt ved Jerlev. Formålet med projektet er at vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere et 26 ha. stort vådområdeprojekt i et tidligere råstofområde øst for Jerlev by. Forundersøgelsen viste, at det både teknisk og lodsejermæssigt er muligt at etablere et omkostningseffektivt projekt på arealerne, og Vejle Kommune søgte derfor om midler til realisering af projektet ved forundersøgelsens afslutning i 2017.

   Kort over undersøgelsesområde i Jerlev

   Projektet er støttet af EU-Kommissionen ved 'Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne'.
   Læs mere her.

   

  • Hørup-Fløjstrup Bæk

   Vådområde ved Hørup-Fløjstrup Bæk. Vejle Kommune har i 2017 arbejdet med en teknisk forundersøgelse for et vådområdeprojekt ved langs Hørup Bæk og Fløjstrup Bæk. Formålet med undersøgelse er at vurdere, hvorvidt det er muligt at etablere et vådområde på arealerne, der på baggrund af forundersøgelsen udgør i alt 26,4 ha. Forundersøgelsen viste, at det både teknisk og lodsejermæssigt er muligt at etablere et omkostningseffektivt projekt på arealerne langs Hørup Bæk, og Vejle Kommune søgte derfor om midler til realisering af projektet ved forundersøgelsens afslutning i 2017.Oversigtskort, der viser de undersøgte områders geografiske beliggenhed langs Hørup Bæk

   Projektet er støttet af EU-Kommissionen ved 'Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne'.
   Læs mere her

Logo for landdistriktsprogrammet
Sidst opdateret: