Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Ødsted bæk

Vådområde nær Ødsted Bæk Vejle Kommune har i 2015 og 2016 arbejdet med en supplerende forundersøgelse på et vådområdeprojekt ved Ødsted Bæk med henblik på at finde en løsning, der kunne føre til en realisering af projektet. Forundersøgelsen har vist, at der er nogle udfordringer, nemlig at der var et højt fosforindhold i jorden og at der var nogle nøglelodsejerne, som ikke var interesseret i at gå med i projektet. Det er derfor for nuværende besluttet, ikke at gå videre med projektet.

Kortbilag Figur 1. Projektområdet for den supplerende forundersøgelse ved Ødsted Bæk i Vejle kommune
Ødsted bæk En del af projektområdet ved Ødsted Bæk.
Sidst opdateret: 20. september 2017