Udvikling af Vejle Ådal / Vejle Fjord

Vejle Ådal og Vejle Fjord rummer store naturværdier og masser af oplevelser for både borgere og turister. Samtidig findes der landbrug, skovbrug, dambrug og en række andre erhverv i området. En ny bestyrelse skal sammen med Vejle Kommune understøtte målene i en fælles Erhvervs- og Udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord

Vejle Ådal og Vejle Fjord

Vision

Den overordnede vision med strategien er at udvikle og brande Vejle Ådal og Vejle Fjord-området med henblik på at skabe yderligere vækst inden for primærerhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi, og dermed skabe merværdi for hele Vejle Kommune.

Visionen er samtidig at skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format. Endelig er det overordnede formål at opnå synergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området.

Erhvervs- og Udviklingsstrategien er blevet til i tæt samarbejde fra alle relevante interessenter, lodsejere og erhvervsgrupper i området. Alle de involverede foreninger, erhverv og institutioner, der har bidraget til strategiens tilblivelse, er repræsenteret i den nye bestyrelse for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Bestyrelsen har været i arbejdstøjet siden 22 aug. 2016

Deltag i debatten på Facebook

Runkenbjerg Runkenbjerg
Ravningbroen Ravningbroen
Luftfoto af Vejle Ådal og Vejle Fjord, ABC-foto Luftfoto af Vejle Ådal og Vejle Fjord, ABC-foto
Sidst opdateret: 02. oktober 2018