Undersøgelse af forældretilfredsheden 2019 i dagplejen og daginstitutioner

I januar 2019 har vi gennemført en undersøgelse af forældretilfredsheden i Vejle Kommunes dagtilbud.

Undersøgelsen vedrører ca. 5.700 børn, hvoraf 79 % børns forældre har deltaget.

Undersøgelsen viser generel stor tilfredshed.
Hele 92% af forældrene til børn i dagtilbud i Vejle Kommune er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,4 mål på en skala fra 1-5. Det er 0,1 over både landstallet og egne historiske resultater.

Du vil kunne se resultaterne fra dit barn institution på deres hjemmeside.

Har du spørgsmål til undersøgelsen?

- Så kontakt daginstitutionen eller kontakt dagplejen.

 

Mad og børn

Mad og økologi i Dagtilbud

94% af børnene i Vejle Kommunes daginstitutioner får mad, der er tilberedt i institutionen.
Det er forældrebetalte frokostordninger og madordninger (mellemmåltider), hvor maden laves i de enkelte institutioner af uddannet køkkenpersonale, og børnene præsenteres for meget forskellig mad, med en variation af varme retter og rugbrød med pålæg og grønt.

Rigtig mange af institutionerne bruger økologiske råvarer, efter eget valg og ønske.

40 køkkenansatte deltog i 2015/2016 i et kursusforløb om økologi. Det løftede gennemsnittet i de 35 deltagende institutioner til over 60 % økologi. Der er mange, som efterfølgende har søgt økologiske spisemærker i bronze, sølv - og enkelte i guld. Institutioners mærker kan ses på deres hjemmesider.

Spisemærkerne fordeler sig sådan:

  • 30-60 % økologi = bronze
  • 60-90 & økologi = sølv
  • 90-100 % økologi = guld 

 

Haver til maver 2016 i Mariehønen
Haver til maver 2016 i Mariehønen

Naturbus - en kørende daginstitution

Dagtilbud har tre naturbusser, som især er for daginstitutionerne, når de midlertidigt har brug for mere plads og i forbindelse med pædagogiske projekter.

Naturbusserne indeholder både køkken, toilet, borde og sæder til 20 børn og er indrettet til heldagsudflugter for en børnehavegruppe. Det er kort sagt en mobil daginstitution.

 

Dagplejen har været på uddannelse

Alle dagplejerne har over en 2-årig periode gennemgået et udviklingsforløb med udgangspunkt i dagtilbudspolitikken ”Det er for børn”.

Formålet var at give dagplejen et samlet fagligt løft til glæde for den faglige stolthed, børnenes trivsel og læring i de første og vigtigste børneår.

Læs mere i folderen om uddannelsesprojektet for dagplejen om inkluderende pædagogiske miljøer i dagplejen.

Sidst opdateret: