Velfærds­udvik­ling - ny velfærd

Læs om vores innovationsprojekter, der er nye måder at levere velfærd på, og som skal give dig som borger eller medarbejder en lettere eller bedre hverdag.

Vi bruger innovation som metode til at håndtere de demografiske udfordringer på velfærdsområdet: At der bliver flere ældre og flere med behov for hjælp, men færre hænder. Det handler om at gentænke, organisere og levere velfærdsydelser på en ny måde, så der er balance mellem ressourcer og borgernes behov.

Innovationsarbejdet handler f.eks. om:

 • at udnytte borgernes ressourcer bedre, så de kan mere selv.
 • at inddrage frivillige på plejecentrene eller i på vores bo- og dagtilbud.
 • eller at bruge ny teknologi eller teknologien på en anden måde.

Eksempler på innovationsprojekter

 • Design af relationer

  På botilbuddet Skansebakken bor borgere med svære handicaps. Pga. deres handicaps har de svært ved selv at opbygge relationer. Flere har kun relationer til personalet.

  Derfor satte vi på handicapområdet et anderledes projekt ”Design af Relationer” i søen sammen med Designskolen Kolding. Det skulle forbedre beboernes livskvalitet, skaffe dem flere venner og gøre Skansebakken til et rart sted at være gæst.

  Designerne blev trukket ind i det pædagogiske arbejde og blev bedt om at designe nye relationer vha. designmetoder.

  Det resulterede i ideer til, hvordan beboerne uden sprog kan præsentere sig selv vha. tablets. Og designerne så på, hvordan det omkringliggende samfund kan aktiveres for at etablere nye relationer og på, hvordan de relationer, borgerne allerede har, kunne bruges anderledes. På Skansebakkens afdelinger blev der lavet ”kommunikationstræer” til at inspirere personalet og gæsterne til aktiviteter.

 • Lad det gro - samskabelse

  ”Lad det gro” er et projekt om samskabelse og netværk mellem offentlige institutioner og lokale kræfter i Give.

  Projektet skal styrke samarbejdet mellem byens plejecenter, to børnehaver, skolen, et bofællesskab og et beskyttet værksted og få trivslen til at gro – ikke bare for de over 1.000 børn, unge, voksne og ældre i Give, som er tilknyttet de seks institutioner, men i lige så høj grad for alle, der bor og lever i Give.

  ”Lad det gro”-projektet handler om at udvide horisonten, om generationsmøder mellem børn, ældre og borgere med handicap, om at skabe liv i uderummene mellem institutionerne, om at invitere de lokale kræfter indenfor og om at lade medarbejdere på tværs af fagligheder og forvaltninger udfordre og inspirere hinanden.

  Og så handler projektet også om at bruge hinanden og af hinandens ressourcer, når vi står over for demografiske udfordringer med flere, der har brug for hjælp, og færre penge og hænder.

  Læs modelprojekt om samskabelse mellem kommunale institutioner og deres naboer.

 • Peer-to-peer på psykiatri- og misbrugsområdet

  Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden har i 3-årigt projekt har hjulpet unge med psykisk sygdom med at få det bedre og blive inkluderet i civilsamfundet.

  Projektet går ud på, at unge med en psykiatrisk diagnose skal uddannes til mentorer for andre unge med psykisk sygdom. Målet har været at teste, om hjælpen fra en ligesindet kan gøre, at de unge får det bedre og deltager mere aktivt i lokalsamfundet.

  Tilgangen kaldes for peer-to-peer og betyder oversat ”bruger-til-bruger-støtte” – og læner sig op af internationale erfaringer, som viser, at mødet med en ligesindet kan gøre en særlig forskel for mennesker med psykisk sygdom, når det gælder om at få det bedre.

  Projektet er et partnerskab mellem Vejle Kommune (forankret i socialpsykiatrien) og Psykiatrifonden og har kørt i Vejle Kommune i 2014-2016. Resultaterne viser, at personlig erfaring motiverer dem, som ikke er nået så langt. Samtidig får mentoren det også selv bedre af at hjælpe.

  I 2017 og 2018 skal peer-metoden testes på misbrugsområdet. Dette projekt bygger videre på erfaringerne fra socialpsykiatrien.

  Læs mere om peer-projektet.

   

 • Mester i eget liv

  Målet med ”Mester i eget liv” er, at flere borgere på handicapområdet skal kunne mere selv. Projektet skal hjælpe borgerne til at klare sig med mindre eller uden støtte. De i højere grad leve deres eget liv.

  Projektet har fokus på potentialet hos den enkelte, og i projektet inddrager vi pædagogik og teknologi, så borgeren bliver så selvstændig som muligt.

  Vi har lavet 15 prototyper, som på forskellig vis arbejder med borgernes ressourcer.

 • Velfærdslaboratoriet

  Handicapområdet har brug for at blive moderniseret med ny viden og nye løsninger.

  Derfor har vi lavet et Velfærdslaboratorium til at opfange og udvikle ideer til nye metoder, teknologier og organisering på velfærdsområdet.

  I laboratoriet er der sat gang i 8 prototyper, som bliver testet på handicapområdet. 

Forestillingen Shine - del af "Mester i eget liv" Forestillingen "Shine" - borgere med og uden handicaps laver teater sammen
Forestillingen Shine - del af "Mester i eget liv" Forestillingen Shine - borgere med og uden handicaps laver teater sammen
Sidst opdateret: 31. januar 2019