Læs om vores innovationsprojekter, der er nye måder at levere velfærd på, og som skal give dig som borger en bedre hverdag med mere indhold.

Velfærd er langt mere end det at modtage velfærdsydelser. Store dele af den meget vigtige og måske livsnødvendige velfærd skabes og opstår mellem mennesker. Gennem de sidste 10 år har vi i Danmark og i Vejle Kommune fået:

 • Flere ældre, der føler sig ensomme og deprimerede.
 • Flere psykisk sårbare unge med angst, depression, spiseforstyrrelser, psykoser, selvskadende adfærd mv.

Derfor har vi opstillet to konkrete innovationsmål for at mindske ensomhed blandt kommunens borgere og hjælpe dem ind i forskellige fællesskaber:

 • I 2021 skal andelen af Velfærdsforvaltningens målgrupper, der føler sig ensomme, være reduceret med 25 % i forhold til 2017.
 • I 2021 vil Velfærdsforvaltningen i højere grad samarbejde med andre om løsninger og indsatser, der understøtter borgerens ressourcer.

Vi er i gang med flere projekter, som skal reducere ensomhed:

Innovationsprojekter

 • Følgeven til fællesskab

  Der er masser af tilbud og foreninger i vores kommune, men den ene store barriere er at komme ud af sin egen dør. Den anden er at komme ind ad døren til foreningen. En af vejene ud af ensomhed kan derfor være, at der kommer en person og tager en med til kor, læseklub, kortspil eller noget helt fjerde.

  Projektet "Følgeven til fællesskab” skal sikre, at særligt ældre bliver hjulpet ind i de mange fællesskaber, som er rundt i hele Vejle Kommune.

  Hjemmeplejen skal gennem samtaler med de ældre finde ud af, om de vil være en del af projektet. Og har de lyst til at være med, kontakter kommunens fællesskabskoordinator dem for at finde ud af, hvad der kan hjælpe dem på vej til et godt fællesskab med andre.

  Kontakt fællesskabskoordinator Dorte Bladt på tlf. 24 93 39 67, mail: faellesskab@vejle.dk

   

 • AktivSammen60+ - overblik over aktiviteter

  Vi har lavet en hjemmeside - en slags guide, som kommunens 65+ borgere kan bruge til at finde fællesskaber og aktiviteter.

  Hjemmesiden er samtidig et værktøj til kommunens medarbejdere. Hvis de møder ældre, der gerne vil deltage i bestemte aktiviteter, eller som bare gerne vil finde ud af, hvad der er af aktiviteter lige om hjørnet, er hjemmesiden et godt værktøj. Det er nemt at gå ind og tjekke hjemmesiden og hjælpe borgeren videre. 

  Besøg hjemmesiden www.aktivsammen.vejle.dk

 • Velfærdsgruppen - et netværk for ædru alkoholikere

  Opsøgende medarbejdere på Social- og Psykiatriområdet har dannet et fællesskab for en gruppe mennesker med det til fælles, at de har haft et alkoholforbrug.

  Gruppen kalder sig for ”Velfærdsgruppen”. De oplever, at de ikke betyder noget for andre, og de drikker, fordi de mangler samvær, og fordi alkohol er en måde at indgå i et fællesskab med andre på.

  Netværket skal lære dem at være en del af et fælleskab fri af misbrug.

 • Frivillig på Papirsfabrikken

  Der bliver talt rigtigt meget om frivillighed – alle vegne. RusmiddelCenter Vejle undersøger derfor, om tidligere misbrugere kan finde en vej ud af ensomhed ved at få en betydningsfuld funktion for andre ved at være frivillige i aktivitets- og samværstilbuddet Papirfabrikken eller i et af kommunens andre væresteder.

  Ensomhed er en stor udfordring for denne gruppe, da et liv uden misbrug ofte betyder, at de skal opbygge en ny identitet, have nye relationer mv. 

 • Leg og sjove fællesskaber på handicapområdet

  På handicapområdet i Brejning er flere medarbejdere blevet idrætscertificeret for at gøre motion og bevægelse til en naturlig del af borgernes hverdag. Samtidig er bevægelse en måde at skabe meningsfulde aktiviteter for den enkelte og kan bruges til at styrke fællesskabet.

  I 2019 arrangerede Vejle Kommune, bl.a. som en del af projektet "De Rare Olympiske Lege", for at motivere borgerne og give dem en god oplevelse.

 • Reservedelsværkstedet

  Et stort antal hjælpemidler går gennem Hjælpemiddeldepotet hvert år. Nogle skal skrottes. Andre kan repareres eller genbruges til reparation af andre hjælpemidler.

  Der er etableret et arbejdsfællesskab på Hjælpemiddelsdepotet, kaldet reservedelsværket, hvor frivillige skiller skrottede hjælpemidler til reservedele og bruge dele til at samle hjælpemidler, som kan bruges af borgerne igen.

  Reservedelsværkstedet har åbent 2 gange om ugen.

  Målgruppen er seniorer og psykisk sårbare, primært mænd, som godt kan lide at bruge sine hænder og gerne vil gøre nytte.

  Der er altid en medarbejder fra depotet til stede, så borgerne ved, hvem de skal tage kontakt til og få hjælp af. Desuden forsøger depotet at matche borgerne, så de har bedre mulighed for at danne relationer.

 • Repair Cafe Vejle

  Engang købte vi for at beholde, og vi fik tingene repareret, når det var nødvendigt. Men sådan er det ofte ikke længere. Nu har vi i stor omfang en ”køb, brug og smid væk”-kultur.  

  I januar 2019 åbner derfor en Repair Cafe i Spinderihallerne, hvor alle borgere kan få hjælp til forskellige reparationer: Elektronik, tøj, ting og sager – ja, alt hvad der nu er frivillige reparatører til.

  Cafeen er for alle, og det er helt gratis at få hjælp til at reparere ting. Det kræver ingen tilmelding. 

  Cafeen er samtidig en mulighed for at deltage i et anderledes socialt fællesskab og på den måde også afhjælpe ensomhed.

  I første omgang holdes åbent to gange i januar.  På den baggrund vil vi vurdere, om vi skal have en permanent Repair Cafe.

 • Nye venner og fællesskaber gennem Virtual Reality

  Virtual Reality er en digital verden, hvor man kan ved hjælp af specielle ”briller” kan få nye oplevelser, f.eks. mødes med andre mennesker og se videoer.

  Vi vil prøve om teknologien kan hjælpe sårbare borgere med at møde mennesker, de ikke kender - først ved hjælp af Virtual Reality, senere "in real life".

Sidst opdateret: