Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer. Testbil til Give 23. - 24. januar!


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Kong Gauers Gård: Vi byg­ger bør­ne­ha­ve og ple­je­hjem sam­men

Som den første kommune i Danmark opfører vi børnehave og plejehjem i en og samme bygning og med fælles arealer og aktiviteter - til gavn for børn og ældre.

Kong Gauers Gård - børnehave og plejecenter i samme bygning
Kong Gauers Gård - børnehave og plejecenter i samme bygning.
Samvær på tværs af generationer
Samvær på tværs af generationer
Plantegning Kong Gauers Gård
Kong Gauers Gård består af tre boenheder og en centerdel med aktivitetscenter og daginstitution - og fælles udearealer

237 mio. kr. til byggeriet

Byrådet besluttede i 2019, at det kommende plejecenter og den kommende børnehave i Gauerslund ved Vejle skal ligge på samme grund og afsatte 237 mio. kr. til byggeriet. Der er tidligere bevilliget 207 mio. kr. til et nyt plejecenter i Gauerslund, og i budgetforliget 2020 blev der afsat 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Gauerslund pga. stor vækst i området. 

Og der er mange gode grunde til at bygge en fællesinstitution. Ført og fremmest handler det om at skabe gode fællesskaber på tværs af generationer. Vi har indtil nu inddraget besøg fra børn på forskellige måder, men går nu hele vejen.  Nu skal børnene og de ældre ikke kun være besøgsvenner, men være en naturlig del af hinandens hverdag. Det bliver mere spontant, hvis de bor dør om dør. 

Kong Gaurs Gård - et fællesskab mellem generationer

Vejle er den første kommune, der bygger efter denne løsningsmodel, og Seniorudvalget og Børn- og Ungeudvalget arbejder tæt sammen om projektet og har fokus på de fordele, der er ved at være fælles i stedet for hver for sig. F.eks. har de valgt at tænke det hele sammen fra start, så institutionerne ikke kun bygges fysisk sammen, men også tænkes sammen, så der sker naturlige møder i aktiviteter, fællesarealer og udearealer. På sigt er sammenhængen mellem børn og ældre også et vigtigt fokuspunkt, når der skal ansættes personale, da det er vigtigt, at alle er med på idéen om fællesskab og synergi fra begyndelsen.

De to udvalg har også lavet en fælles vision for institutionen, som hedder ”Fællesskab mellem generationer”, og som bl.a. betyder, at stedet skal bygge på hjertevarme, tryghed, forståelse, aktiviteter for store og små – og med tæt tilknytning til lokalområdet. Dette var også baggrunden for navnevalget "Kong Gauers Gård". Navnet indeholder både noget stedbundent, sagnkendt og har ingen særlige børne- eller ældrereferencer, selvom nok især børnene vil kunne se og bruge det kongelige i navnet. Samtidig bygges plejecentrets boenheder op som trelængede gårde, som passer ind i det landlige miljø. 

Bæredygtigt byggeri

Det er Sweco og Årstiderne Arkitekter, som er udvalgt til at designe projektet. De har i udarbejdelsen af projektet screenet byggeriet i forhold til både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, og de planlægger at indarbejde tiltag, der bidrager til 15 ud af 17 verdensmål - fx mål 11 om "Bæredygtige byer og lokalsamfund" og mål 13 om "klimaindsats", hvor de fx vil arbejde med regnvandsopsamling i en klimasø, biodiversitet, ligesom byggeriet bliver opført i langtidsholdbare materialer med lang levetid og lavt vedligehold.

Klar til indflytning i 2023

Skitserne til byggeriet er nu lavet og godkendt. Plejehjemsdelen kommer til at bestå af selvstændige boenheder, hvor de ældre skal bo og have deres hverdag. I tæt tilknytning til plejehjemmet placeres børnehaven, og der er fællesområder inde og ude. De første spadestik tages i slutningen af 2021, så ”Kong Gauers Gård” kan tage imod børn og ældre i 2023.

Sidst opdateret: 11. december 2020