”Vi vil MER´ - sammen”

Familie & Forebyggelse har udarbejdet en ny strategi – den hedder: ”Vi vil MER´ - sammen” (2017-2020).


I Familie & Forebyggelse tager vi i vores daglige arbejde udgangspunkt i Børne- og ungepolitikkens værdier Mod, Engagement og Respekt – vi bruger derfor disse værdier i overskriften på vores nye strategi: ”Vi vil MER´ - sammen”.


Strategien indeholder først en beskrivelse af det gode fundament, som Familie og Forebyggelse står på – vi har de seneste år iværksat en række nye indsatser løbende, og sammen med de 9 institutioner og afdelinger i Familie & Forebyggelse, bliver de beskrevet i strategien.
Herefter beskriver vi, hvad vi vil MER´- og det falder inden for de fire strategiske områder:

  1. Sundhedsfremme og tidlig indsats
  2. Styrk det tværprofessionelle samarbejde
  3. Styrk sagsbehandlingen og nytænk de specialiserede indsatser
  4. Ambitioner for alle børns læring.


Den nye strategi har et særligt fokus på at investere tidligt, altså før indsatstrappen, samt at sikre de bedste vilkår for læring hos alle børn i Familie og Forebyggelse. I forhold til læringsdelen har Familie og Forebyggelse ligeledes en vigtig rolle som støttesystem til normalområdet.

Indsatstrappe

Lokale mål på hver afdeling.


I foråret 2017 opstiller hver afdeling i Familie & Forebyggelse egne lokale mål for indsatsen - med fokus på tidlig indsats og læring for alle børn.

  • Hvad skal målet i hver afdeling være?
  • Hvordan måler vi på det?
  • Hvilke aktiviteter sætter vi i gang, for at nå vores mål?


Vi måler hvert halve år, hvor langt vi er nået med de lokale mål og giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget.

 

 

Kontaktperson - Familie & Forebyggelse:

Iben Sahl Hansen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2429 5143

Sidst opdateret: 23. maj 2017