Vejle-Prisen er Vejle Kommunes arkitekturpris, der siden 1972 er blevet uddelt hvert år i forbindelse med Arkitekturens Dag. Læs mere om prisen og se tidligere vindere.

 • Hvorfor tildeler vi priserne?

  Hvert år tildeler Byrådet Vejle-Prisen gennem præmiering af gode eksempler på både nybyggeri, ombygninger og grønne anlæg, som kan inspirere andre. Vejle-Prisen er blevet tildelt siden 1972.

   

 • Hvem afgør, hvilke bygninger og anlæg der kan præmieres?

  Vejle Kommunes Teknik & Miljø forvaltning nedsætter en intern Vejle-Pris-gruppe, som sammen med en fagdommer udpeget af arkitektforeningen, udvælger bygninger og anlæg, der er taget i brug året før præmieringerne finder sted. 

  Det er Byrådet, der på baggrund af Teknisk Udvalgs beslutning, tager den endelige beslutning om hvem der skal præmieres.

  Se Vejle-Prisens vedtægter (PDF) 

Vindere 2022

Feldmosevej 1
Privatboligen på Feldmosevej 1 i Jelling vandt både Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris 2022 med i alt 269 stemmer.

Feldmosevej 1, 7300 Jelling
Bygherre: Lisbet og Jacob Gonge Due
Arkitekt:  LOOP Architects A/S

Tilbygningen er bygget til en nedlagt landejendom og i stedet for at nedrive eksisterende forfaldne bygninger, er der ved ombygning, renovering samt tilbygning opstået en fin symbiose mellem nyt og gammelt. Ved genbrug af de gamle bygninger er klimaaftrykket også formindsket. Gavlformen videreføres fra det eksisterende stuehus og et nyt ståltag dækker hele bebyggelsen og fortsætter som element på facaden af den nye tilbygning. I gavlene åbner de store vinduespartier op for naturen og trækker den indenfor. Der skabes et fint gårdrum mellem de gamle bygninger og tilbygningen. Tilbygningen har udvidet boligarealet, givet mere lys samt udsigt til det smukke landskab og tilføjet stedet en ekstra kvalitet. Der er hermed dannet en fin ramme for familien i et smukt landskab.

Mølvangvej 92
Enfamiliehus på Mølvangvej 92 i Jelling vandt også Vejle-Prisen 2022.

Enfamiliehus på Mølvangvej 92, 7300 Jelling
Bygherre: Lone Gedsø Mikkelsen og Fredi Graetch
Arkitekt: Tegnestuen Herle Boldt Hansen

Huset der ligger i Mølvang er tilbagetrukket fra vejen. Huset falder naturligt ind i det eksisterende landsbymiljø og tilpasser sig den stedlige byggetradition med et 45 graders sadeltag. Det store glasparti inviterer de landlige omgivelser indenfor. Huset har rene linjer og fine bygningsdetaljer. Enfamiliehuset er opført af overskudmaterialer, fejlleverancer og genbrugsmaterialer, som er indsamlet igennem 10 år. Huset består af tegl indvendigt og udvendigt af skiffer på både facade og tag. Teglstenene, som er brugt til indermuren er fra en overproduktion. Vinduerne og de udendørs belægningsfliser er fejlleverance fra andre byggeprojekter. Køkkenet er sammensat af køkkener fra to forskellige sommerhuse. Der er således tænkt over bæredygtige løsninger.

Herredsvej 30
Den tredje vinder af Vejle-Prisen 2022 blev erhvervsdomicilet på Herredsvej 30 i Vejle.

Erhvervsdomicil på Herredsvej 30, 7100 Vejle
Bygherre: Exxit 59 A/S
Arkitekt: Arkitema Architects

Domicilet er beliggende i et erhvervsområde i Lystholt øst for motorvej E45. Bygningen er opført i 4 niveauer med en aftrapning ned mod ankomstarealet. Ved nedtrapningen ned mod ankomstarealet, er der etableret tagterrasse i 2. og 3. sals højde. Der skabes dermed uderum til ophold, hvor bygningen skærmer af for motorvejen. Bygningen er opført med en facadebeklædning i indfarvet aluminium og de store facader brydes op af lodrette lameller og et vandret bånd der definerer etageadskillelsen. Langs stueetagen er der i flere af bygningens felter fastgjort wire til beplantning, der skal sikre en begrønning af facaden. Arkitekturen fremstår sympatisk, med den høje facade mod motorvejen og den mindre skala på ankomstsiden. Ligeledes vil facade begrønningen skabe en samhørighed med den omkringliggende natur.

Vindere af Vejle-Prisen 2021

Agerumsladen på Engelsholm Højskole
Agerumsladen på Engelsholm Højskole er en af vinderne af Vejle Prisen 2021

Multihuset Agerumsladen er en del af et større ambitiøst byggeprojekt på Renæssanceslottet Engelsholm Slot, som i dag er ramme for Engelsholm højskole. Bygningen er i sit udtryk og beliggenhed en spændende fortolkning af det oprindelige slotsanlæg og dets arkitektur. Nyfortolkningen af bindingsværkshuset med en facade af trærammer og glas danner et bæredygtigt hus. Træet patinerer flot og kan udskiftes løbende. Konstruktionen danner et stort åbent rum med mulighed for mange funktioner. Glasset giver et fint lysindfald samt skaber indblik fra gården til det indre flotte rum og herved åbner bygningen sig imod gårdspladsen. Den store markante tagflade i sort tegl samt gavlene i træ er med til at understrege bygningens udtryk som en moderne lade.

Billedet viser daginstitution Tirsbæk Gård
Daginstitution Tirsbæk Gård er en af vinderne af Vejle-Prisen 2021

Daginstitution Tirsbæk Gård ligger på en naturskøn grund midt i det nye boligområde Tirsbæk Bakker i Vejle Ø. Den består af tre længer med asymmetriske saddeltage, som er bundet sammen af overdækkede terrasser med fladt tag. Byggeriets formsprog er således en nyfortolkning af en traditionel trelænget gård. Længerne danner til sammen et beskyttet gårdrum, som vender ud mod et grønt friareal. Facaderne er opført med vandret træbeklædning, som med tiden vil patinere til en sølv-grå farve, mens tagene er beklædt med stål-pandeplader. Arkitekturen fremstår ydmyg og fint indpasset i sine landlige omgivelser og skaber en hjemlig atmosfære, der kan danne en tryg base for leg og læring. Den ene af længerne er desuden opført som et fælleshus, som også kan benyttes af lokalsamfundet uden for dagtimerne.

Teknikhus/toilet på Valdemarsgade 39
Teknikhuset er en af vinderne af Vejle-prisen 2021

Det lille teknikhus/toilet på Valdemarsgade fremstår skulpturelt i byrummet. Bygningen forbinder flere funktioner på en æstetisk og spændende måde. Området omkring Valdemarsgade har været ramt af oversvømmelser og ved etablering af ny pumpestation og teknikhus er der tilført et handicaptoilet som en ekstra funktion til borgerne.  Corteenstålpladerne skærmer af for teknikdelen og med dens rustne farve står bygningen flot i forhold til de omkringliggende røde murstensbygninger samt refererer til Kedelbygningen ved Spinderihallerne. Bygningsdelen med toilet er udført i glas som udefra spejler pladsen, de omkringliggende bygninger og forbipasserende mennesker og indefra trækkes det ydre ind, idet glasset her er transparent.

Vindere af Vejle-Prisen 2020

Erhvervsdomicilet, Tabletvej 1 i Vejle

" "
Erhvervsdomicilet på Tabletvej 1 i Vejle

Bagger-Sørensen & Co.'s velproportionerede og smukke erhvervsdomicil på Tabletvej 1 i Vejle er en helstøbt bebyggelse, hvor der er blevet taget arkitektonisk stilling til alle detaljer, der strækker sig fra den smukke anlagte vej med cortenstålslamper til den runde parkeringsplads med planter i midten. Den smukke bygning er flot placeret i landskabet, hvor kantinens terrasse svæver ud over den kunstigt anlagte sø. Selve bygningen er sammensat af tre lette bygningskroppe, der er bundet sammen af den gennemgående teglstensmur, som indrammer indgangspartiet. Taget og de store tagudhæng svæver let og elegant hen over glasvæggene.

Enfamiliehus - Sdr. Villavej 29a i Vejle

" "
Enfamiliehuset på Sdr. Villavej 29a i Vejle

Villaen på Sdr. Villavej 29a i Vejle er blevet bragt tilbage til den originale stil, med småsprossede og hvidmalede vinduer i en renovering, der er udført med nænsom hånd. Et orangeri er blevet tilført villaens bagside, hvor temaet med de småprossede vinduer og de flotte kobberstålbænke, der er udført som husets oprindelige sålbænke, fortsætter. Etableringen af nye gangarealer i beton og terrasser rundt om huset giver en smuk sammenhæng mellem huset og udearealerne. Et flot træskur med lodrette sortmalede brædder og græs på taget er et nyt element tilføjet villaen.

Vindere af Vejle-Prisen 2019

Skyttehushaven

Skyttehushaven
Skyttehushaven

Skyttehushaven

En gennemgribende renovering af Skyttehushaven har givet nyt liv til Vejlensernes yndede udflugtsmål med 8 nye spændende haverum med mange forskellige plantearter, ny sandstrand, ny stenmole, nye stier og ikke mindst en ny træscene, der kan bruges til musikarrangementer, teater mv. Scenen står som en skulptur i haven med en velproportioneret trækonstruktion, der skal mime træernes stammer, grene og kroner. Fra græsplænen foran scenen har man fjorden som et betagende baggrundstæppe. På bagsiden af scenen er der siddepladser, hvorfra man kan sidde og nyde udsigten over fjorden og livet på stien.

Parkeringshus ved Vejle Sygehus

P-hus ved Vejle Sygehus
P-hus ved Vejle Sygehus

Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælts nye parkeringshus ligger med sin runde form fint indpasset på hjørnet af Horsensvej, som svinger ind på Skovgade. Parkeringshuset er opbygget med en flot bearbejdet teglbase. Facaden over teglbasen består af transparente glaslameller, der står halvt åbne og giver et godt dagslys inde i parkeringshuset. Parkeringshusets etager er opført som én glidende rampe uden lodrette søjler imellem parkeringspladserne. I midten af parkeringshuset er der plantet træer samt bunddækkende planter, der giver stedet et grønt islæt. Om aftenen står huset oplyst ved hjælp af de LED-belyste glaslameller og ved særlige lejligheder kan lyset programmeres til andre farver.

Enfamiliehuse - Katrinelund 42-50, 7120 Vejle Øst

Katrinelund 42-50, 7120 Vejle Øst
Enfamiliehuse, Katrinelund 42-50, 7120 Vejle Øst

Bebyggelsen på Katrinelund er en meget vellykket parcelhusudstykning bestående af både ens dobbelthuse og fritliggende boliger, udstykket som sokkelparceller uden synlige skel mellem boligerne. Boligerne er elegant tilpasset landskabet i et flot samspil med naturen. Det er en helstøbt bebyggelse opført i gule teglsten med felter i sortmalet træ, gule tegltage og sorte vinduer. Boligvejen fremstår med ens postkasser og gadeinventar i sort, som passer til boligerne. De nærmeste arealer omkring husets ankomstside og bagside er private. På havesiden har alle en rigtig fin gårdhave indrammet af en lav teglstensmur.

Se prisoverrækkelsen

Gik du glip af prisuddelingen 6. oktober? Her kan du se overrækkelsen af Vejle-Prisen og Borgernes Arkitekturpris. 

Prisoverrækkelse ved Arkitekturens Dag

Vindere af Vejle-Prisen 2018

Enfamiliehus - Mamrelund 7, 7080 Børkop

Mamrelund 7
Mamrelund 7

Vejen Mamrelund består af en klynge huse i landzone nord for Brejning. Boligerne ligger smukt i landskabet med skovklædte skråninger i ryggen og udsigt over marker og ådal mod vest.
Boligen har en meget lukket facade mod vejen. Mod vest åbner den sig i næsten hele facadens længde mod terrasse, have og udsigt. Der er et fint samspil mellem boligen, haven og det omgivende landskab med gradvis overgang fra de anlagte nære opholdsarealer til det mere naturprægede ud mod det åbne land.
Bygningen er helstøbt og godt proportioneret og fremstår med et stærkt arkitektonisk greb. Materialevalget er godt og bearbejdet ned i mindste detalje, og bygningens arkitektur er velfungerende hele vejen rundt.

Etageboliger - Havneøen 8-11, 7100 Vejle

Havneøen 8-11

Etageboligerne ligger yderst på havnen, som en del af byfronten mod fjorden. Der er opført 4 ud af 9 planlagte punkthuse i 6 - 13 etager.
De enkelte bygninger er opført over den samme skabelon, men med stor variation i facaderne. Derfor fremstår de forskellige, men opleves alligevel som en vellykket helhed.
Mellem bygningerne er terrænet let hævet over en parkeringskælder. Det hævede ankomst- og opholdsareal er anlagt som en semi-offentlig overgangszone med trapper, stier og beplantning som binder bebyggelsen fint sammen.

Fjordenhus - Havneøen 1, 7100 Vejle

Fjordenhus
Fjordenhus

Fjordenhus er et ikonisk værk, som har det ene ben i arkitekturen og det andet ben i kunsten.
Med Fjordenhus har Vejle fået et nyt byrum bestående af de tre elementer Havnepladsen, pieren og det åbne stueplan i Fjordenhus.

Bygningen er opført i unikke og gedigne materialer, der er brugt i en leg med former, farver og overflader.Det er usædvanligt, at et velkendt materiale som tegl bliver brugt med så stor variation som her. Alligevel fremstår bygningen afdæmpet og harmonisk på afstand, som en skulptur i vandet.


Vindere af Vejle-Prisen 2017

Enfamiliehus - Stejlbjergvej 19 

Stejlbjergvej
Stejlbjergvej

Ved ankomst fra Stejlbjergvej er kun øverste etage af boligen synlig og fremstår meget diskret. Herunder åbner boligen sig med tre forskudte og vinklede etager ned over den stejle grund mod syd-vest.
Boligen er flot indpasset på den terrænmæssigt udfordrende grund, som har et fald på 16 højdemeter. De forskudte etager med forskellige vinkler skaber flere terrasser og nicher med mulighed for læ og sol på forskellige tidspunkter, samt udsigt over Vejle Fjord.

Rækkehuse Tirsbæk Bakker, 1. etape 

Rækkehuse, Tirsbæk bakker
Rækkehuse, Tirsbæk bakker

Bebyggelsen er tilpasset området og skaber sammen med de omgivende bebyggelser en helhed med et ensartet og roligt udtryk. Rækkehusene danner gode og velproportionerede gade- og parkrum mellem bebyggelsen.
Boligerne har et enkelt udtryk med gode detaljer som fx variation i murværket. Der er fokus på gode uderum med flere store terrasser til hver bolig. De grønne fællesarealer har en god størrelse og er indrettet med enkeltstående træer, grupper af træer og variation i græsarealernes karakter, som giver et let afvekslende og indbydende udtryk.

Sidst opdateret: