Byrådets vision 2018-2021 er vedtaget på byrådsmødet 12. december 2018. Visionen er resultatet af en visionsproces i 2018.

Fortællingen om Vejle

Hvis du vil Vejle, får du et af Danmarks dejligste steder at bo og et arbejds- og fritidsliv fyldt med muligheder. Du bor i et af de smukkeste oplevelsesuniverser med fremragende muligheder for at komme rundt til lands, til vands og i luften.

Så ja, vi har en vis stolthed og også noget historie at have den i – her blev Danmark født! Men vi er sultne efter mere, og vi har viljen til at ”gribe vinden” og realisere vores mange drømme og høje ambitioner.
Vejle er en vækstkommune, og vi vil sikre en klog og bæredygtig vækst, der giver mening både for de, der allerede bor her, og for vores tilflyttere.

Vi har viljen til at gøre en forskel for hele det liv, der leves i vores kommune!
I Vejle Kommune har vi et stærkt lokalt engagement og lysten til at diskutere og udfordre hinanden samtidig med, at vi har fokus på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften.

Vejle – her har du muligheden for at realisere dine drømme!

Vores tilgange til arbejdet:

 • Øjenhøjde
 • Format
 • Resiliens

 

Vores indsatsområder med mål:

Vejle har viljen til at skabe den:

Mest attraktive kommune at bo og leve i

 • Vejle har plads til de mange og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere
 • I Vejle Kommune respekterer og videreudvikler vi den enkelte bydels identitet og kultur.
 • I Vejle udvikler vi kulturen i hverdagen, men vi tøver aldrig med at udvikle spektakulære oplevelser både i byen og naturen.

Udsagn:
Vi bor et sted, som vi er stolte af og gerne fortæller andre om!


Vejle har viljen til at blive den:

Førende erhvervs- og vækstkommune

 • I Vejle er vi i tæt dialog om udvikling af vores virksomheder inden for service, detailhandel og industri.
 • I Vejle Kommune dyrker vi talent og nytænkning - og tiltrækker nye virksomheder. 
 • I Vejle har vi nationalt og internationalt udsyn og samarbejder med verden omkring os

  Udsagn:
  Vi møder virksomhederne der, hvor de er på vej hen!

 

Vejle har viljen til at skabe:

De bedste læringsmiljøer

 • Vejle vil være mønsterkommune for leg og læring i dagtilbud, hvor fundamentet for livslang læring dannes
 • Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel
 • Vejle vil et stærkt uddannelsesmiljø omkring Boulevarden præget af kloge hænder og flere videregående uddannelser


Udsagn:
Det skal også være sjovt at være barn og ung i Vejle!

 

Vejle har viljen til at opnå en:

Førerposition inden for velfærd

 • Vejle vil være foregangskommune inden for borgernær velfærd med valgfrihed og fleksibilitet.
 • Vejle vil være førende inden for brug af velfærdsteknologi, hvor det giver mening for borgerne.
 • Vejle Kommune vil udvikle nye boformer og bysamfund, der har fokus på at styrke sammenhængskraften.


Udsagn:
Alle skal være en del af fællesskabet!

 

 

Grafisk illustration af Byrådets vision: Vejle med Vilje
Sidst opdateret: