Du kan her læse om vores Børne- og Ungepolitik

Målet med Børne- og Ungepolitikken er at give en fælles ramme for arbejdet med børn og unge i Vejle Kommune. Den skal sende et signal om, hvilke værdier arbejdet med børn og unge er baseret på, og hvilken tilgang medarbejderne møder børn og unge med – uanset alder og behov.

 

Børn og unge i vækst

BØRN OG UNGE I VÆKST

Alle har et væld af potentialer – og har en medfødt nysgerrighed og foretagsomhed. Derfor har vi høje ambitioner på alle børns og unges vegne. Det er vores opgave at skabe rammerne og understøtte, at børn og unge udvikler sig til at blive dygtige, nytænkende, livsglade og robuste – at alle er i vækst.

Vi vil:

 • Fremme selvværd, sundhed og trivsel – for det er afsættet for udvikling
 • Skabe lyst til læring – i balance med forventninger og krav
 • Spotte potentialerne – for alle er unikke og kan udvikle sig
 • Inddrage børn og unge – for det vokser alle af
Fællesskab rykker

FÆLLESSKAB RYKKER

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være i fællesskaber. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi lærer børn og unge at anerkende og rumme forskellighed – for fællesskab rykker.

Vi vil:

 • Skabe rammer for fællesskaber – for udvikling foregår i samspil
 • Skubbe til grænserne for fællesskabet – for vi vil inklusion
 • Give plads til at være sig selv – i fællesskabet
 • Lade børn og unge tage ansvar for hinanden – alle skal have en ven
Forældrene på banen

FORÆLDRENE PÅ BANEN

Forældrene er de vigtigste personer i børns og unges liv. Vi har en positiv forventning om, at forældre støtter deres børn og ser deres udvikling som et fælles ansvar.

Vi vil:

 • Indbyde til dialog – for det er grundlaget for samarbejde
 • Værdsætte forældrenes ressourcer – for sammen kan vi mere
 • Forvente forældreansvar – og handle, hvis barnets tarv kræver det
 • Være tydelige – også når det er svært
Verden venter

VERDEN VENTER

Børn og unge udvikler sig i samspil med verden omkring dem. Derfor åbner vi os mod natur, kultur, erhvervsliv, samfund og verden. Børn og unge er på vej, fremtiden står åben. Vores opgave er at ruste dem til at gribe og begribe verden.

Vi vil:

 • Bruge verden – den er lige udenfor døren
 • (Ud)danne medborgere – give smag for deltagelse, rettigheder og ansvar
 • Styrke evnen til at mestre livet – på vej mod fremtiden
Sidst opdateret: