Læs rapporten over, hvordan udviklingen i detailandlen har ændret sig siden 2013.

Hovedkonklusion udviklingen 2013 til 2018

I perioden 2013 til 2018 er antallet af butikker i Vejle kommune faldet 6 %. Antallet af dagligvarebutikker er faldet 3 %, mens antallet af udvalgs-varebutikker er faldet 10 %.

Det samlede bruttoareal er steget 4 % i samme periode. Bruttoarealet til dagligvarer er konstant, mens bruttoarealet til udvalgsvarer er steget 4 %.

Siden sidste analyse af detailhandlen i 2013 har:

  • Vejle fastholdt sin position som Sydjyllands største indkøbsdestination
  • Give øget sin betydning på dagligvarer og fastholdt sin betydning som et væsentligt udbudspunkt på udvalgsvarer for forbrugerne i Give området
  • Børkop, Egtved og Jelling er fortsat betydelige dagligvareudbudspunkter
  • Er antallet af spisesteder styrket i Vejle bymidte
  • Detailhandlen på udvalgsvarer i Vejle mistet omsætning til e-handel
Sidst opdateret: