Er du interesseret i arkitektur og mener du også, at god arkitektur skal give brugeren en god oplevelse? Vores arkitekturpolitik er et redskab til at gøre Vejle til en smukkere kommune.

Arkitekturpolitikken skal være med til at skabe vækst for kommunen. Den skal styrke indsatsen blandt byggeriets parter og styrke borgernes interesse for arkitektonisk kvalitet. Det gør vi gennem f.eks. planer, vejledninger, arrangementer og udstillinger.

Ny Arkitekturpolitik på vej - du kan bidrage

Vi arbejder med en Arkitekturpolitik version 2.0, hvor målet er at sætte en ny standard for arkitekturpolitikker i Danmark. Du kan se mere om proces og indhold nedenfor, ligesom vi også meget gerne hører fra dig, hvis du har ideer til den nye arkitekturpolitik.
Vi har fokus på 6 temaer i den nye arkitekturpolitik.

Vi ønskerat lave en kort og klar arkitekturpolitik, der sætter nye ambitiøse mål og peger på nye indsatser - på tværs af kommunens store og små byer, byrum, bygninger og landskaber. Med de 6 temaer har vi lavet et bud på, hvad arkitekturpolitikken kan indeholde.

1. Arkitektur og bygninger

Det handler om at fortsætte arbejdet med konkurrencer og udbud med vægt på arkitektur. At være proaktiv i forhold til bygherrer, der vil noget med arkitektur, så vi kan få både hverdagsarkitektur og verdensarkitektur, hvor mennesker trives. 

2. Arkitektur og byrum

Det handler om, at vi skal fortsætte vores bypolitik for Vejle Midtby og de øvrige bymidter; at fortætte byerne med mange forskellige funktioner, så vi får endnu mere levende bymidter, der er spændende, flotte og trygge at færdes i dag og nat - året rundt.
Vi skal give plads og muligheder for at bylivet kan udfolde sig – hvad enten det handler om tilgængelighed, midlertidige eksperimenter (eksempelvis strand på Nørretorv i Vejle) eller noget helt tredje.

3. Arkitektur og landskab

Det handler om, hvordan vi indpasser nye store bygninger og anlæg i landskabet. Det kan være nye store landbrug, og det kan være solfangere, vindmøller og andre anlæg til energiproduktion. Det handler også om, hvordan vi kan lave anlæg og bygninger, der gør det muligt at opleve landskabet og tilføre landskabet en ekstra oplevelse. Det har de f.eks. gjort i Norge på de nationale turistveje.

4. Arkitektur og identitet

Det handler om, at vi skal tage vare på det, som vi kalder kulturarven. Vi skal ikke standse udviklingen eller bevare alle gamle bygninger. Det handler mere om, at vi altid skal overveje stedets potentiale nøje, og hvordan eksisterende bygninger og strukturer kan indgå i en fremtidig brug.
Vi tager vare på kulturarven ved at kortlægge den, formidle den og ved at planlægge, vejlede og gå i dialog omkring den.

5. Arkitektur og dialog

Det handler om, hvordan vi formidler, engagerer og går i dialog med dig om at udvikle og udforme vores omgivelser.
Vi er årligt i kontakt med 2-3.000 borgere og besøgende, hvor vi diskuterer plan, arkitektur og by-strategi. Det foregår på møder og guidede ture rundt i byerne. På turene er der som ofte god mulighed for at fortælle og snakke om, hvad der er i gang og hvorfor.
Kontakten foregår også i vores Bylaboratorium, hvor vi formidler og er i dialog om alle vores visioner og drømme. Det sker via modeller og film, men i høj grad også når vi holder workshops og events, hvor rigtig mange børn og voksne er med til at tegne og bygge deres drømme for vores byer.

6. Arkitektur og resiliens

Det handler om arbejdet med at skabe en robust by. Her hjælper arkitekturen med at tage vare på ressourcerne og skaber byrum og bygninger, hvor der er plads til at mennesker kan leve og mødes. Vi skal medtænke tiltag om klima som et tilskud til at skabe merværdi og oplevelser.

Har vi fanget din interesse?

Så gå aktivt ind i processen. Giv dit besyv med om, hvad en arkitekturpolitik skal rumme – og hvad arkitektur betyder for dig. Bruger du Instagram, så tag dine billeder med #VejleArkitektur og vis os, hvad arkitektur er for dig.

Sidst opdateret: