Strategi og handlingsplan Børkop-Brejning

Strategi og handlingsplan for Børkop-Brejning er udarbejdet af Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning
i samarbejde med GBL i perioden 2007-2009.

Planen er et resultat af en proces, hvor mange idéer og udviklingsscenarier for området er blevet drøftet såvel administrativt som politisk. Hensigten med planen har været at skabe et sammenhængende by- og landskabsområde med rige muligheder for oplevelse og aktiviteter.

Strategi og handlingsplan for Børkop-Brejning er en langsigtet plan, hvor rammerne for udvikling af området er forsøgt defineret. Der peges på både kortsigtede og langsigtede byudviklingsmuligheder i området, ligesom der peges på muligheder for etablering af konkrete aktivitetsmuligheder.

Sidst opdateret: