Strategi og handlingsplan Egtved

Udviklingsplan for Egtved

Egtved by har muligheder for at udvikle sig til attraktiv bosætningsby både med den landskabelige beliggenhed men også i forhold til byens service tilbud. Men for at Egtved stadig skal være et attraktivt sted at bo, skal der ske noget. Den overordnede vision er, at Egtved skal være en attraktiv bosætningsby med gode rammer for borgernes dagligliv. Der skal være nærhed til offentlig service, dagligvarebutikker, arbejdspladser og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Sidst opdateret: