Strategi og handlingsplan Give

Vision og Strategi for Give 2013

Målet med Vision og Strategiplanen er at gøre Give til et endnu mere attraktivt lokalsamfund at bo og leve, at drive erhverv og at investere i. Planen har særlig fokus på at udvikle og forskønne den centrale del af Give midtby, så den kommer til at hænge bedre sammen. Der arbejdes med at skabe flotte rammer for mere byliv, nye boliger og erhverv.
Planen bygger på at fortætte, forskønne og omdanne ældre udtjente erhvervsejendomme til nye boliger, handel og erhverv.
Den har været forelagt på et offentligt møde arrangeret af Give Udviklingsråd i foråret 2013.

Forslag til Strategi- og handlingsplanen Give 2011, nu omdøbt til Vision og Strategi for Give 2013, er udarbejdet i tæt samarbejde med det tidligere Give udviklingsforum.
Der har været holdt et borgermøde den 14.4.2011, hvor planen blev fremlagt, og derefter har planen ligget på hjemmesiden. Vision og Strategi for Give 2013 blev den 27.11.2013 godkendt af Vejle Byråd.

Realisering

Visionsplanen ikke er vurderet i forhold til Vejle Kommunes budget, og der er heller ikke taget stilling til i byrådet, om de viste visioner skal søges realiseret. Det vil i givet fald ske på baggrund af konkrete projekter og prioriteringer. En lang række af de foreslåede ideer forudsætter private investeringer, eller privat/offentlige
samarbejder, og en realisering er derfor også afhængig af, at der er private investorer, der vil indgå i projekterne.
Forslagene i Vision og Strategi for Give 2013 ligger indenfor kommuneplanens rammer. Der kan være behov for at lave en eller flere lokalplaner, der bygger på kommuneplanens mål og rammer om at udvikle Give gennem fortætning, omdannelse og forskønnelse.

Sidst opdateret: