Med træstrategien sætter vi fokus på at bevare og øge antallet af træer i byerne.

Hvorfor træer i byerne?

I takt med at Vejle Kommune er præget af vækst og udvikling inden for byggeri og infrastruktur, er der behov for at sætte fokus på bevaring af træerne i kommunens byer.

Træer er med til at skabe gode byer at bo og arbejde i. Det gør de bl.a. ved at skabe æstetisk værdi i dagligdagen, hvor byens rum kan opleves grønne og frodige. Samtidig kan træerne hjælpe med en del af de klimaudfordringer byerne kan have med bl.a. øgede regnmængder, som træerne optager gennem rødderne. Træerne skaber desuden biologisk værdi for byens fugle og insekter.

Hvad er formålet med en træstrategi?

Formålet med en træstrategi er at sørge for at vi fortsat kan have grønne og levende byer.

Træstrategiens formål består af 4 greb:

  • Bevare eksisterende træer
  • Øge antallet af træer
  • Inddragelse og formidling
  • Variation og oplevelser

Strategien indeholder værktøjer til forvaltningen og det daglige arbejde med de kommunale træer. Der lægges samtidig op til at inddrage samarbejdspartnere og private i arbejdet med at plante flere træer. Træstrategien er vedtaget for Vejle Midtby og midtbyområder i Børkop, Give, Egtved og Jelling, men vil være retningsgivende for arbejdet med træer over hele kommunen.

Arbejde nær træer?

Læs mere om, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du arbejder nær træer, og se et kort med træernes placering.

 

Sidst opdateret: