Forvaltningsplanen for Jelling Monumenterne omfatter alle vikingetidens anlæg i palisadeområdet. De to gravhøje, skibssætningen, kirken og palisaden.

Jelling Monumenterne blev i 1994 optaget på UNESCO’s liste over Verdensarv, og i 2018 blev palisaden tilføjet til nomineringen. Jelling Monumenterne skal på den baggrund leve op til verdensarvskonventionen.

Verdensarvskonventionen har til formål at bevare kultur- og naturværdier, der er så unikke, at de er umistelige for menneskeheden. For at sikre, at det sker, er der udarbejdet retningslinjer for stederne, der fastlægger, at der skal udarbejdes forvaltningsplaner, jf. afsnit II.F i de operationelle retningslinjer for implementering af Verdensarvskonventionen.

Slots- og Kulturstyrelsen skal som den nationalt ansvarlige myndighed følge op på, at konventionen og de operationelle retningslinjer efterleves.

Verdensarvsstederne har ansvaret for at sikre, at deres forvaltningsplaner løbende ajourføres.

Denne forvaltningsplan er revideret i et samarbejde mellem Jelling Menighedsråd, Vejle Provsti, Vejle Kommune, Nationalmuseet (Kongernes Jelling), Jelling lokalråd, VejleMuseerne og Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningsplanen er organiseret ved en styregruppe, en samarbejdsgruppe og en sitemanager.

Jelling monumenter oversigt over området luftfoto
Sidst opdateret: