Vejles blå puls. Vejle skal sikres mod at der kommer mere og mere vand. Formålet er at sikre borgere og værdier mod oversvømmelser.

Baggrund for klimatilpasningsplanen 2023

I Vejle Kommune findes unikke landskaber, beskyttet natur, heder, ådale og Vejle Fjord. Landskabet og vandet giver enestående muligheder for at skabe en spændende og attraktiv kommune. Samtidig giver det udfordringer med at styre vandet, så det kun oversvømmer områder, der kan tåle det.

Mere vand er én af konsekvenserne af klimaforandringerne. De øgede vandmængder i form af ændrede nedbørsforhold, stigende grundvandsniveau og havvandsstigninger skal håndteres. Vi oplever det allerede nu både i Vejle og resten af Danmark. Alle klimaprognoser fortæller, at fremtiden bliver endnu mere ekstrem både i forhold til vand, men også med tørke og hedebølger.

Vejle Byråd vedtog i december 2020 DK2020 Klimaplanen, der sætter som mål, at Vejle Kommunes udledning af klimagaser skal reduceres med 70 % i 2030 og være i nettonul i 2050. Klimaplanen opstiller også mål om, at Vejle Kommune skal være resilient og klimatilpasset i 2050 i forhold til de klimaforandringer vi kender i dag. Denne klimatilpasningsplan er en del af den samlede DK2020 klimaplanlægning i Vejle Kommune.

Sidst opdateret: