Læs vores naturkvalitetsplan og bliv klogere på, hvordan vi værdisætter vores natur og prioriterer vores penge til naturpleje.

Hvad er en naturkvalitet?

Naturkvalitet er et begreb, som beskriver, hvor værdifuldt naturen i et område er.

Naturkvaliteten siger noget om, hvor godt dyr og planter kan leve i det enkelte område.

  • I et område med en høj naturkvalitet, kan der enten leve mange dyr og planter eller få men meget sjældne dyr og planter.
  • I et område med lav naturkvalitet, vil der kun være få og meget almindelige dyr og planter. 

Hvad er formålet med en naturkvalitetsplan?

Formålet med planen er:

  • at passe på de vigtigste naturområder
  • at standse tab af biodiversitet i Vejle Kommune inden 2020

Planen indeholder mål for, hvilken naturkvalitet de enkelte naturområder skal have. Vi bruger målene til at vælge, hvor vi skal bruge vores penge til naturpleje.

Værdifulde områder med en høj naturkvalitet og målsætning prioriterer vi højt, fordi de tit er gode levesteder for sjældne dyr og planter.  

Sidst opdateret: