Oplevelses- og naturnetværket er en strategi for, hvordan vi vil forbinde naturområder med økologiske forbindelser og udvikle de muligheder naturen og de grønne områder rummer.

Hvad er oplevelses- og naturnetværk?

Oplevelses- og naturnetværket er en politisk strategi. Målet med strategien er:

 • at skabe sammenhængende levesteder for det naturlige plante- og dyreliv.
 • at skabe rum for friluftsliv ved at sikre tilgængelighed, plads til motion og leg, mulighed for ro, fordybelse og naturoplevelser
 • at udbygge vores grønne profil, og sikre os attraktive rekreative bosteder og opholdsmuligheder
 • at fastholde, udvikle og udbygge et oplevelses- og naturnetværk i byerne i takt med byernes udvikling
 • at bidrage til grønne arbejdspladser og vækstmuligheder inden for landbruget, turismeerhvervet og andre erhverv, der nyder fordele af et grønt image

Baggrundsmateriale

Vi har lavet to kortlægninger og en borgerundersøgelse:

 • kortlægning af oplevelsesværdierne - Vejles OPAL i Vejle Kommune
 • kortlægning af hvilke naturområder, der hænger sammen (økologiske forbindelser)
 • borgerundersøgelse af hvor og hvordan vi besøger i naturen

På baggrund af kortlægningerne og borgerundersøgelsen har vi lavet nye udpegninger og retningslinjer for Kommuneplan 2013-2025 for natur- og friluftsområdet. De nye udpegninger i kommuneplanen er grundlaget for oplevelses- og naturnetværket. 

Oplevelses- og naturnetværket dækker også:

 • områder vi bruger og oplever rekreativt, hvor vi kan gå, cykle eller opholde os
 • landskaber der indbyder til udsigter eller indkig til naturens mangfoldighed eller kulturhistoriske miljøer og bygninger
 • overgangszonen mellem by og land, fx landskabskiler og grønne områders forløb ind i byerne

Isolerede parker og grønne områder i byerne er dog ikke omfattet af oplevelses- og naturnetværket.

Sidst opdateret: