Alle kommuner har pligt til at lave en spildevandsplan, som lægger fast, hvordan spildevand, herunder regnvand, skal håndteres.

Spildevandsplanen løber fra 2020-2028

Planen sikrer, at vi gør noget ved den manglende kapacitet på renseanlæggene og i byens kloaksystem. Når vi adskiller regnvand og spildevand i de områder, hvor der i dag er fælleskloak, sørger vi for at belaste kloakken mindre.

For at nå i mål med det - og samtidig sikre vandmiljøet, badevandskvaliteten og byen mod fremtidige skybrud - kræver det, at vi gennemfører en række nye indsatser.

Spildevandsplanen lægger op til følgende indsatser:

  • At centralisere renseanlæg
  • At adskille regnvand og spildevand i en del af kommunen
  • At begrænse udledning fra overløbsbygværker
  • At kloakere ved sommerhuse og ejendomme i det åbne land
Sidst opdateret: