Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu 14 steder du kan blive testet - PCR test i Spinderihallerne lørdag, søndag og mandag


Læs mere om corona her / Information in English

Sådan stem­mer du til Folketings­valget 5. juni 2019

Her kan du læse om dine muligheder for at stemme til Folketingsvalget den 5. juni 2019. Alle valgsteder vil være åbne i tidsrummet kl. 8 - 20 på valgdagen. Ønsker du at brevstemme, så kan du stemme fra og med onsdag den 15. maj til og med lørdag den 1. juni 2019. Vi holder også lørdagsåbent, for de der ønsker at brevstemme, lørdag den 18. maj, 25. maj og 1. juni.

 • Find dit valgsted

  Alle valgsteder vil være åbne i tidsrummet kl. 8 - 20. 

  Se, hvilket valgdistrikt du tilhører og hvor du kan stemme på valgdagen.

 • Handicapvenlige valgsteder
 • Stem på et andet valgsted (personer med handicap)

  Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du på valgdagen stemme på et andet valgsted i Vejle Kommune end det valgsted, der står på dit valgkort.

  Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, skal du ringe til Borgerservice på telefon 76 81 01 56 eller sende en e-mail til informationservice@vejle.dk 
  for at få en ansøgningsblanket.

  Vi skal have den udfyldte blanket senest tirsdag den 28. maj  2019 kl. 12. 

 • Hjælpemidler på afstemningsstedet

  Der vil være sorte filtpenne, en lup og LED lampe på alle afstemningssteder på valgdagen. 

  På 2 afstemningssteder vil der på valgdagen være ét stemmerum, der er udstyret med et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV. Det er i DGI-Huset i Vejle og Hældagerskolen i Vejle. 

  På 5 afstemningssteder vil der på valgdagen være ét stemmerum, der er udstyret med et hæve-/sænkebord.

  Det er i:

  • Englysthallen i Børkop
  • Roberthus i Egtved
  • DGI Huset i Vejle
  • Bredagerskolen i Jelling
  • Ikærhallen i Give
 • Brevstem i Borgerservice

  Du kan brevstemme fra og med onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019.   

  Du kan brevstemme i Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle

  Mandag-onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17 (dog ikke den 30. maj)
  Fredag kl. 9-14 

  Hjælpemidler:

  Der vil være følgende hjælpemidler til rådighed: Sorte filtpenne, en lup, LED-lampe, et hæve-/sænkebord og forstørrelsesapparat med skærmtypen CCTV.  

  Du kan også brevstemme lørdag den 1. juni fra kl. 9.00-16.00 - i Vejle Kommunes Borgerservice og Borgerservice Børkop, Egtved, Give og Jelling på følgende adresser:

  • MarKant, Børkops Kulturhus, Ågade 6, 7080 Børkop
  • Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved
  • Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
  • Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

  Du skal medbringe legitimation (valgkort, sundhedskort, pas eller kørekort).

  Du kan altså godt brevstemme, før du har fået dit valgkort. Du skal blot medbringe en anden form for legitimation.

  Hjælpemidler
  Når du brevstemmer på disse steder på lørdage, så har du forskellige
  former for hjælpemidler til din rådighed. Hjælpemidlerne
  består af sorte filtpenne, en lup, en LED-lampe og et hæve-/sænkebord.

 • Bliv kørt til et valgsted

  Ældre og svagelige borgere kan blive kørt gratis til afstemningsstedet på valgdagen.

  Du tilmelder dig ved at ringe til Kørselskontoret på tlf. 76 81 21 00, tast 4, senest fredag den 24. maj 2019 kl. 18. 

  Telefonen er åben mandag - torsdag i tidsrummet kl. 11-14 og fredag kl. 11-13. fredag den 24. maj vil telefonen dog være åben indtil kl. 18.  

  Kørsel på valgdagen finder sted kl. 10 - 12 og  kl. 15 - 17.

 • Hjælp til at stemme på valgdagen

  Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen, hvis du har behov for det.

  Kan du møde op på afstemningsstedet, men kan du f.eks. ikke komme ind i valglokalet på grund af sygdom eller manglende førlighed, kan du få lov til at stemme udenfor, eventuelt i en bil eller lignende.

  Du eller en pårørende skal henvende dig til en valgstyrer eller valgtilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende.

  De har også en transportabel stemmeboks med ud til dig, som du kan lægge stemmesedlen i.  

  Valgstyrer og tilforordnet vælger skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

 • Brevstem på institution eller plejehjem

  Hvis du bor på plejecenter, i beskyttet bolig eller særlige boformer m.v. kan du brevstemme dér. Vi sørger for, at valgtilforordnede kommer til din bolig.

  Du får udleveret en stemmeseddel og et følgebrev, så du kan afgive din stemme.  Brevstemmeafgivningen finder sted den 28. maj 2019. 

  Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i fængsel eller arresthus, så er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

   

 • Stem fra privat hjem

  Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du stemme i dit eget hjem. Det vil foregå onsdag den 29. maj 2019 i tidsrummet kl. 10-16. 

  Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, så kan du ringe til vores kørselskontor på tlf. 76 81 21 00, tast 4.

  Du kan ringe indtil fredag den 24. maj 2019 kl. 18.  

  Telefonen er åben mandag - torsdag i tidsrummet kl. 11-14 og fredag i tidsrummet kl. 11-13. Fredag den 24. maj 2019 vil telefonen dog være åben indtil kl. 18.  

 • Valgkort

  Senest fem dage før valget modtager du et valgkort. Valgkortet oplyser bl.a., hvor du skal stemme og ved hvilket valgbord.

  Hvis du har ret til at stemme i Vejle Kommune, men ikke har modtaget et valgkort, så kan du godt stemme på valgstedet på valgdagen, du skal blot medbringe gyldigt pas, kørekort eller sundhedskort.

  Hvis oplysningerne på valgkortet ikke er korrekte, kan du henvende dig til Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle eller du kan ringe på telefon 76 81 01 56.

 • Brevstem fra udlandet

  Hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg - fx boreplatform - kan du brevstemme der.

  Opholder du dig midlertidigt i udlandet, fx er på ferie eller lignende, kan du også brevstemme. Ønsker du at brevstemme fra udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller konsulat i det land, du befinder dig.

  Du kan afgive din stemme fra tre måneder inden valgdagen, hvis du stemmer fra udlandet.
  Vær opmærksom på at være ude i så god tid, at din bopælskommune har modtaget din stemme, inden afstemningen går i gang kl. 9 på valgdagen. Ellers tæller den ikke med i valgresultatet.

 • Fortryd brevstemme

  Hvis du allerede har brevstemt, men fortryder dit valg, har du ret til at brevstemme igen.

  Det vil i så fald være din sidst afgivne stemme, der tælles med ved opgørelsen af valgresultatet.

  Du kan ikke møde op på valgdagen og stemme, hvis du allerede har brevstemt.

 • Om at brevstemme

  Om at brevstemme

  Nogle borgere er af forskellige grunde forhindret i at møde op på valgdagen. For at sikre, at alle kan deltage i folkeafstemningen, er der derfor mulighed for at stemme inden selve valgdagen. Det kaldes at brevstemme.

  Hvis du ønsker at brevstemme, møder du op i Borgerservice og får udleveret en stemmeseddel. Her udfylder du stemmesedlen ved at sætte et kryds ud for en kandidat eller et parti. 

  Du skal afkrydse stemmesedlen, uden at andre kan se, hvad du har stemt, og lægge den i en kuvert. Herefter skal du udfylde et følgebrev og underskrive det, mens stemmemodtageren ser på. Stemmemodtageren skal herefter attestere følgebrevet og dermed skrive under på, at alt er gået rigtigt til.

  Den lukkede kuvert  og følgebrevet lægges derefter i en yderkuvert, der sendes til den kommune, hvor du er optaget på valglisten. På yderkuverten skrives dit navn, fødselsdato og bopæl.

  Du kan brevstemme hos Borgerservice i en hvilken som helst kommune i Danmark. 

 • Hvad stemmer vi om?

  Det er statsministeren, der bestemmer, hvornår der skal udskrives folketingsvalg. Men der skal afholdes valg mindst én gang hvert 4. år. Man ved derfor altid, på hvilken dag valget senest skal afholdes.

  Folketingsvalg skal være direkte og hemmelige. Det står i grundloven. Det betyder bl.a., at man kan stemme direkte på en kandidat, og at ingen andre må se, hvad man stemmer. Derfor stemmer man i et stemmerum, hvor man er alene. Og derefter lægger man sin sammenfoldede stemmeseddel i en forseglet stemmekasse.

  Folketingsvalg kræver en del administrative forberedelser. Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler derfor, at et folketingsvalg udskrives mindst 20-21 dage før selve valgdagen. Partierne bruger tiden indtil valgdagen på at føre valgkamp.

  Mandater = pladser i Folketinget

  Der er 179 folketingsmedlemmer i Folketinget svarende til 179 mandater. Mandaterne fordeler sig således: 

  • Danmark: 175 mandater
  • Grønland: 2 mandater
  • Færøerne: 2 mandater
Sidst opdateret: 05. juni 2019